Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Elmi əsərlər jurnalı

Redaksiya heyəti

Baş redaktor:

prof. V.M.Vəliyev

 

Baş redaktorun müavinləri:

prof. N.A.Yusifbəyli

prof. S.N.Namazov

 

 Məsul katib:

t.f.d. X.M.Nəbiyev

 

Redaksiya heyətinin üzvləri:

akademik A.M.Paşayev (Azərbaycan)

akademik T.A.Əliyev (Azərbaycan)

AMEA-nın müxbir üzvü A.Z.Məlikov (Azərbaycan)

prof. V.Mixaylov (Almaniya)

prof. S.Təkəli (Türkiyə)

prof. S.Simon (Almaniya)

prof. İ.A.Babayev (Azərbaycan)

prof. M.Güdən (Türkiyə)

prof. Z.D.Kovalyuk (Ukrayna)

prof. N.V.Zik (Rusiya)

prof. İ.A.Balova (Rusiya)

prof. H.N.Nəcəfov (Türkiyə)

prof. M.İsmayılov (Türkiyə)

prof. E.Ə.Məsimov (Azərbaycan)

prof. P.D.Lazzaro (İtaliya)

prof. Z.A.Cahangirli (Azərbaycan)

prof. E.M.Qocayev (Azərbaycan)

prof. V.Ə.Qasımov (Azərbaycan)

prof. F.V.Yusifov (Azərbaycan)

prof. V.İ.Nəsirov (Azərbaycan)

prof. A.N.Məmmədov (Azərbaycan)

prof. R.M.Rzayev (Azərbaycan)

prof A.Y.Yerşov (Rusiya)

prof. İ.İ.Əliyev (Azərbaycan)

dos. H.В.Quliyev (Azərbaycan)

i.e.f.d. N.V.Namazova (Azərbaycan)