İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Kompüter texnologiyaları kafedrası

Kafedra müdiri
Kompüter texnologiyaları kafedrasının müdiri

Texnika elmləri doktoru, professor Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu

Tel: (+994 12) 539-11-38

E-poçt:  [email protected]

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu 8 iyun 1963-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Hacıqabul rayonunun Padar kəndində anadan olub. 1978-ci ildə 12 saylı Padar 8 illik məktəbini, 1980-ci ildə isə Qarasu kənd orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirib.

1981-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin) İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsinə daxil olub, Tətbiqi riyaziyyat ixtisası üzrə təhsil alıb. Təhsildə xüsusi fərqləndiyinə görə institutun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında laborant vəzifəsinə işə qəbul edilib.

Təhsildə fərqləndiyinə görə Vaqif Qasımov həmin dövrdə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilən məqsədli təhsil proqramı çərçivəsində təhsilini davam etdirmək üçün 1983-cü ildə İ.M.Qubkin adına Moskva Neft və Qaz Universitetinə göndərilib. 1986-cı ildə həmin universitetin Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsini Tətbiqi riyaziyyat ixtisası üzrə bitirərək mühəndis-riyaziyyatçı və proqramçı ixtisasına yiyələnib, informasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssis kimi formalaşıb.

Ali təhsilini başa vurduqdan sonra 1986-cı ildə milli kadr kimi Azərbaycana qayıdaraq, təyinat üzrə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında elmi fəaliyyətə başlayıb. 1986-cı ildə Akademiyanın Fizika İnstitutunun Fiziki-kimyəvi biologiya bölməsində böyük laborant, 1987-90-cı illərdə Nəbatat İnstitutunun Biologiyada riyazi modelləşdirmə sektorunda kiçik elmi işçi vəzifələrində işləyib.

1990-cı ildən fəaliyyətini Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya və Telekommunikasiya Elmi Mərkəzində (indiki İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu) davam etdirib. O, burada böyük elmi yaradıcılıq yolu keçərək, I dərəcəli mühəndis, aparıcı mühəndis, qrup rəhbəri vəzifələrində çalışıb, 1993-cü ildən 2000-ci ilədək isə informasiya sistemləri, kompüter şəbəkələri və informasiya təhlükəsizliyi problemləri ilə məşğul olan elmi-tədqiqat laboratoriyasına rəhbərlik edib.

Proqramçı mühəndis kimi bir çox dövlət və hökumət strukturlarında, banklarda və digər təşkilatlarda kompüter texnologiyalarının tətbiqi, informasiya sistemlərinin, məlumat bazalarının, kompüter şəbəkələrinin yaradılması və tətbiqi ilə nəticələnən praktiki layihələr həyata keçirib.

Azərbaycanda İnternet şəbəkəsinin ilk qovşağının yaradılması və sonradan genişlənməsi işində çox yaxından iştirak edib. Həmin dövrdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat institutlarını, respublikanın aparıcı universitetlərini və digər dövlət təşkilatlarını özündə birləşdirən akademik İnternet mərkəzinin yaradılmasında bilavasitə iştirak edərək bu mərkəzə rəhbərlik edib.

V.Ə.Qasımov respublika və beynəlxalq səviyyəli bir çox layihələrdə yaxından iştirak edib:

-       1995-1998-ci illərdə Euromath – Avropa riyaziyyatçılarının kompüter şəbəkəsinin yaradılması layihəsində iştirak edib (EmNet/NIS, Danimarka, Kopenhagen). Azərbaycan tərəfindən layihə əlaqələndiricisi kimi Moskva, Helsinki, Sankt-Peterburq, Pereslavl-Zalesski, Tbilisi və digər şəhərlərdə konfrans və işçi seminarlarda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edib. Onun rəhbərliyi altında Euromath şəbəkəsinin Azərbaycan hissəsi yaradılıb, layihə çərçivəsində server və digər avadanlıqlar alınıb, quraşdırılıb və Azərbaycan riyaziyyatçıları haqqında məlumat bazası yaradılıb.

-       1997-2000-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətini, elmi-tədqiqat institutlarını və mərkəzlərini birləşdirən İnternet şəbəkəsinin yaradılması layihəsində iştirk edib. Onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə bir çox elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində, eləcə də dövlət orqanlarında İnternet şəbəkəsinin ilk qovşaqları yaradılıb.

-       1999-2000-ci illərdə “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında istifadəçilər üçün İnternet qovşağının yaradılması” layihəsində iştirk edib. Layihənin müəllifi və rəhbəri olub. Layihə üzrə Evraziya fondundan qrant alınıb, respublikada ilk dəfə olaraq kitabxana sistemində İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş kompüterləşdirilmiş oxucu zalı yaradılıb və oxucuların ixtiyarına verilib.

-       1999-2000-ci illərdə “Transqafqaz respublikalarında informasiya işçilərinin yeni texnologiyalara uyğun regional ixtisasartırma kurslarının yaradılması” beynəlxalq layihəsində iştirak edib (Gürcüstan Kitabxanaçılar Assosiasiyası ilə birgə). Azərbaycan tərəfdən layihənin müəllifi və rəhbəri olub. Evraziya fondundan layihənin həyata keçirilməsi üçün qrant alınıb, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının, eləcə də digər aparıcı kitabxanaların onlarla kitabxanaçısının ixtisaslarının artırılması təmin edilib.

-       2000-ci ildə “Akademik şəbəkənin bazasında Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində şəbəkə infrastrukturunun genişləndirilməsi” layihəsində iştirak edib. Layihənin müəllifi və iştirakçısı olub. Layihənin həyata keçirilməsi üçün NATO-nun Elm komitəsi tərəfindən qrant ayrılıb. Layihə üzrə respublikanın əksər elmi-tədqiqat institutlarını və universitetlərini özündə birləşdirən Azərbaycan Elmi-Tədqiat və Təhsil Müəssisələri Assosiasiyası (AzRENA) yaradılıb.

-       1999-2000-ci illərdə Azərbaycanda İnternet üçün informasiya-axtarış sisteminin yaradılması layihəsində iştirak edib. Layihə çərçivəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kompüter şəbəkəsi bazasında respublikada İnternet üçün ilk informasiya-axtarış sistemi yaradılıb və istifadəyə verilib.

-       2022-ci ildə ““Kompüter mühəndisliyi” və “Elektrik və elektronika mühəndisliyi” proqramları üzrə professor-müəllim heyətinin akademik mobilliyinin təşkili” layihəsi. Təlim və Tədris iş üzrə ekspert. Təhsil Nazirliyinin “Ali və orta ixtisas təhsilinin 2021/2022-ci illər üzrə inkişaf” layihəsi.

1998-ci ildə “Açıq tipli kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyi sisteminin effektiv strukturunun qurulması və realizə edilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 2005-ci ildə ona dosent elmi adı verilib.

2008-ci ildə isə “Qlobal informasiya şəbəkələrində paylanmış strukturlu intellektual informasiya-axtarış sistemlərinin layihələndirilməsinin əsasları və tətbiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona “İnformasiya təhlükəsizliyi” ixtisası üzrə professor elmi adı verilib.

V.Ə.Qasımov elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə yanaşı pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. 1992-1996-cı illərdə Qərb Universitetində baş müəllim, 1998-2007-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində, 2007-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində dosent vəzifələrində çalışıb, müasir informasiya texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi, ali riyaziyyat və s. sahələrdə mühazirələr oxuyub. Onun yetişdirdiyi kadrlar dövlət və hökumət orqanlarında, aparıcı xarici təşkilatların Azərbaycan ofislərində, xaricdə müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərirlər.

2000-ci ildən 2016-cı ilin sonunadək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (indiki Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti) Heydər Əliyev adına Akademiyasında xidmət edib. Tədris şöbəsinin rəisi və fakültənin rəisi vəzifələrində işləyib. 2016-cı ildən Milli Aviasiya Akademiyasının “Kompüter sistemləri və proqramlaşdırma” kafedrasının professorudur. 2019-cu ilin mart ayında Azərbaycan Texniki Universitetinin Kompüter texnologiyaları kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

2009-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının informatika sahəsi üzrə Ekspert şurasının üzvü olub.

2020-2022-ci illər AzTU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED2.41 Dissertasiya şurasının sədri olub.

2023-cü ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Texnika sahəsi üzrə Ekspert şurasının sədridir.

2020-ci ildən Elm və Təhsil Nazirliyində Sabah qruplarına müəllim və tələbə seçimi, eləcə də xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrin müsabiqə komissiyalarının üzvüdür.

2023-cü ildə Təhsil Keyfiyyət Təminatı Agentliyində ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin İnstitusional akkreditasiya qiymətləndirilməsi üzrə Akkreditasiya Komissiyalarının (1 komissiyada üzv, 1 komissiyada sədr) işində iştirak etmişdir.

Hazırda informasiya təhlükəsizliyi, kriptoqrafiya, steqanoqrafiya, informasiya axtarışı və təhlili üsulları və alqoritmləri, paylanmış informasiya sistemləri, kompüter şəbəkələri, məlumat və biliklər bazaları, süni intellekt sistemləri, qeyri-səlis riyaziyyat və digər sahələrdə elmi tədqiqatlarını davam etdirir.

ABŞ, Finlandiya, Almaniya, Türkiyə, Macarıstan, Rusiya, Ukrayna, Sloveniya, Litva, Gürcüstan və s. ölkələrdə 40-a yaxın beynəlxalq səviyyəli elmi-praktiki konfranslarda və simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış edib. O, 200-dən artıq elmi əsərin, 2 ixtiranın, 5 monoqrafiyanın, 15 dərslik və dərs vəsaitinin, 4 albom-kitabın, 6 tədris proqramının, 170-dən artıq elmi məqalənin və tezisin müəllifidir. Əsərləri respublikanın ali təhsil müəssisələrində dərslik və dərs vəsaitləri kimi istifadə olunur.

Elmi məqalələri respublikadan kənarda, o cümlədən ABŞ, Rusiya, Ukrayna, Macarıstan, Litva və digər ölkələrdə nüfuzlu elmi jurnallarda, o cümlədən Web of Science və Scopus bazalarına daxil olan jurnallarda dərc olunub. Hazırda elmmetrik göstəriciləri belədir: h-index - 6, i10-index – 1, əsərlərinə beynəlxalq istinadlar – 146.

Onun “İnformasiya təhlkəsizliyi: kompüter cinayətkarlığı və kiberterrorçuluq” adlı monoqrafiyası “İntellekt-2008” mükafatına layiq görülüb.

V.Ə.Qasımov fəaliyyəti dövründə bir sıra təltif və mükafatlar alıb. Xidməti vəzifələrinin icrası zamanı xüsusilə fərqləndiyinə görə 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əmrləri ilə müxtəlif medal və Fəxri fərmanlarla təltif edilib.

 

Ailəlidir, bir övladı var.