İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası ?>

Əməkdaşlar
      Professor-müəllim heyəti:

1.   f.r.e.n., dos., professor Şıxaliyev Nizami Şıxı oğlu

2.   f.r.e.n., dos. Şirinov Taleh Voroşil oğlu

3.   f.r.e.n., dos. Vəliyev Həsən Paşa oğlu

4.   f.r.e.n., dos. Haxıyev Əlabbas Seyid oğlu

5.   f.r.e.n., dos. Məsimov Fikrət Əbülfət oğlu

6.   f.r.e.n., dos. Yusifov Vaqif Həmid oğlu

7.   f.r.e.n., dos. İslamov Mənsur Mövlud oğlu

8.   f.r.e.n., dos. Şəmiyev Təbriz Musa oğlu

9.  f.r.e.n., dos. Niftəliyeva Mehriban Müslüm qızı

10.  f.r.e.n., dos. Əkbərova Svetlana Nadir qızı

11.  t.e.n., dos. Əmirova Rəna Agamir qızı

12.  f.r.e.n., dos. Şahverdiyev Mehman Ələkbər oğlu

13.  f.r.e.n., dos. Məmmədov Firudin Osman oğlu

14.  f.r.e.n., dos. Tahirova Azadə Cəmşid qızı

15.  f.r.e.n., dos. Muradov Vaqif Mehman oğlu

16.  t.e.d., dos. Agayev Firudin Tərlan oğlu

17.  r.ü.e.d., dos. Vəliyeva Nailə İsmail qızı

18.   r.ü.e.n., dos. Piriyev Sahib Aydın oğlu

19.   r.ü.f.d. Zamanova Ruhiyyə Bülbül qızı

20.   r.ü.f.d. Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı

21.   r.ü.f.d. İsmayılova Rəna Əşrəf qızı

22.   dos. Hüseynova Nərgiz Şamil qızı

23.   f.r.e.n., dos. Əzizov Oktay Qiyas oğlu

24.   dos. Əliyev Qalib  Müseyib oğlu

25.   f.r.e.n.,  dos. Əhmədli Lütfiyar  Nurməmməd oğlu

26.   dos. Hüseynova Yasəmən İsfəndiyar qızı

27.   dos. Əhmədova Vüsalə Eybulla qızı 

28.   dos. Məmmədova Güldəstə Akif qızı

29.   dos. Rüstəmova Məhsəti Akif qızı

30.   dos. Əhmədov Saleh Zeyni oğlu

31.   t.e.n. dos. Ağamalıyeva Ceyran Ağamalı qızı

32.   b/m Əliyev Mövsüm Əliqulu oğlu

33.   b/m. Nəcəfova Sevinc Salam qızı

34.   b/m. Rəsulzadə Aynur Fizuli qızı 

35.   r.ü.f.d., dos. Namazov Atif Akif oğlu - kafedra müdiri

36.   b/m. Cəfərova Könül Şahin qızı

37.    b/m. Kərimova Şüşə Ağakərim qızı

38.    b/m. Qurbanova Gülnar Həsən qızı

39.    ass. Hüseynova Gülşən Baba qızı

40.    ass. Ağazadə Əminə Nadir qızı

41.    ass. Abdullayeva Tuti Tehran qızı

42.    dos. Əfəndiyeva Aytəkin Telman oğlu

Tədris-köməkçi heyəti:

1. baş laborant Cəfərova Afət Məmməd qızı

2. baş laborant Məmmədli Aytən Rəhman qızı

3. baş laborant Hömmətova Aydan Səməd qızı