Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası

Əməkdaşlar

      Professor-müəllim heyəti:

1.   t.e.d., professor Agayev Nadir Bafadin oğlu - kafedra müdiri

2.   f.r.e.n., dos., professor Şıxaliyev Nizami Şıxı oğlu

3.   f.r.e.n., dos. Şirinov Taleh Voroşil oğlu

4.   f.r.e.n., dos. Vəliyev Həsən Paşa oğlu

5.   f.r.e.n., dos. Haxıyev Əlabbas Seyid oğlu

6.   f.r.e.n., dos. Məsimov Fikrət Əbülfət oğlu

7.   f.r.e.n., dos. Yusifov Vaqif Həmid oğlu

8.   f.r.e.n., dos. İslamov Mənsur Mövlud oğlu

9.   f.r.e.n., dos. Şəmiyev Təbriz Musa oğlu

10.  f.r.e.n., dos. Niftəliyeva Mehriban Müslüm qızı

11.  f.r.e.n., dos. Əkbərova Svetlana Nadir qızı

12.  t.e.n., dos. Əmirova Rəna Agamir qızı

13.  f.r.e.n., dos. Şahverdiyev Mehman Ələkbər oğlu

14.  f.r.e.n., dos. Məmmədov Firudin Osman oğlu

15.  f.r.e.n., dos. Tahirova Azadə Cəmşid qızı

16.  f.r.e.n., dos. Muradov Vaqif Mehman oğlu

17.  t.e.d., dos. Agayev Firudin Tərlan oğlu

18.  r.ü.e.d., dos. Vəliyeva Nailə İsmail qızı

19.   r.ü.e.n., dos. Piriyev Sahib Aydın oğlu

20.   r.ü.f.d. Zamanova Ruhiyyə Bülbül qızı

21.   r.ü.f.d. Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı

22.   r.ü.f.d. İsmayılova Rəna Əşrəf qızı

23.   dos. Hüseynova Nərgiz Şamil qızı

24.   f.r.e.n., dos. Əzizov Oktay Qiyas oğlu

25.   dos. Əliyev Qalib  Müseyib oğlu

26.   f.r.e.n.,  dos. Əhmədli Lütfiyar  Nurməmməd oğlu

27.   dos. Hüseynova Yasəmən İsfəndiyar qızı

28.   dos. Əhmədova Vüsalə Eybulla qızı 

29.   dos. Məmmədova Güldəstə Akif qızı

30.   dos. Rüstəmova Məhsəti Akif qızı

31.   dos. Əhmədov Saleh Zeyni oğlu

32.   t.e.n. dos. Ağamalıyeva Ceyran Ağamalı qızı

33.   b/m Əliyev Mövsüm Əliqulu oğlu

34.   b/m. Nəcəfova Sevinc Salam qızı

35.   b/m. Rəsulzadə Aynur Fizuli qızı 

36.   b/m. Namazov Atif Akif oğlu

37.   b/m. Cəfərova Könül Şahin qızı

38.    b/m. Kərimova Şüşə Ağakərim qızı

39.    b/m. Qurbanova Gülnar Həsən qızı

40.    ass. Hüseynova Gülşən Baba qızı

41.    ass. Ağazadə Əminə Nadir qızı

42.    ass. Abdullayeva Tuti Tehran qızı

43.    dos. Əfəndiyeva Aytəkin Telman oğlu

Tədris-köməkçi heyəti:

1. baş laborant Cəfərova Afət Məmməd qızı

2. baş laborant Məmmədli Aytən Rəhman qızı

3. baş laborant Hömmətova Aydan Səməd qızı