Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası

Əməkdaşlar

      Professor-müəllim heyəti:

 1. t.e.d. prof. Ağayev Nadir Bafaddin oğlu – kafedra müdiri
 2. t.e.d. prof. Əliyev Əkbər Bayram oğlu
 3. p.e.d. prof.  Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu
 4. f.-r.e.n. dos. Babayev Məmməd Əlixan oğlu
 5. f.-r.e.n. dos. İslamov Mənsur Mövlud oğlu
 6. f.-r.e.n. dos. Yusifov Vaqif Həmid oğlu
 7. f.-r.e.n. dos. Məmmədhəsənov Elxan Hüseynqulu oğlu
 8. f.-r.e.n. dos. Tahirova Azadə Cəmşid qızı
 9. f.-r.e.n. dos. Tağızadə Elvira Canbəyovna qızı
 10. f.-r.e.n. dos. Şıxəliyev Nizami İsmayıl oğlu
 11. f.-r.e.n. dos. Şəmiyev Təbriz Musa oğlu
 12. f.-r.e.n. dos. Haxıyev Əlabbas Seydi oğlu
 13. f.-r.e.n. dos. Həsənov Hidayət Mərdan oğlu
 14. f.-r.e.n. dos. Vəliyev Həsən Paşa oğlu
 15. f.-r.e.n. dos.  Əkbərova Svetlana Nadir qızı
 16. f.-r.e.n. dos. Məsimov Fikrət Əbülfət oğlu
 17. t.e.n. dos. Əmirova Rəna Ağamir qızı
 18. f.-r.e.n. dos. Məmmədov Firudin Osman oğlu
 19. f.-r.e.n. dos. Muradov Vaqif Mehman oğlu
 20. f.-r.e.n. dos. Niftəliyeva Mehriban Müslim qızı
 21. f.-r.e.n. dos. Şirinov Taleh Voraşil oğlu
 22. b/m.  Nəcəfova Sevinc Salam qızı
 23. r.ü.f.d. Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı
 24. r.ü.f.d. Zamanova Ruhiyyə Bülbül qızı
 25. ass. İsmayılova Rəna Əşrəf qızı
 26. ass. Rəsulzadə Aynur Fizuli qızı

 

  Tədris-köməkçi heyəti:

1.  b/lab. Xasayeva Natavan Məmməd qızı

2. b/lab. Nəcəfova Gülşən Baba qızı

3.  b/lab. Hüseynova Minayyə Neymət qızı

4.  b/lab. Babanlı Günel Fəxrəddin qızı

5.  b/lab. Məmmədli Aytən Rəhman qızı

6.  b/lab. Poladova Sevda Oruc qızı

7.  b/lab. Abbasova Ayşən Cümşüd qızı

8.  b/lab. Seyfullayeva Aydan Səməd qızı