İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası

Əməkdaşlar
Professor-müəllim heyəti:

 1.  r.ü.f.d., dos. Namazov Atif Akif oğlu – kafedra müdiri
 2. f.r.e.n., prof. Şıxalıyev Nizami Şıxı oğlu
 3. r.e.d., prof. Şərifov Yaqub Əmiyar oğlu
 4. f.r.e.n., dos. Şirinov Taleh Voroşil oğlu
 5. r.e.d.,dos.Vəliyeva Nailə İsmayıl qızı
 6. f.r.e.n., dos Vəliyev Həsən Paşa oğlu
 7. r.ü.f.d., dos. Piriyev Sahib Aydın oğlu
 8. t.e.n., dos. Əmirova Rəna Ağamir qızı
 9. f.r.e.n.,dos. Məsimov Fikrət Əbülfət oğlu
 10. f.r.e.n., dos. Haxıyev Əliabbas Seyid oğlu
 11. f.r.e.n., dos. Şahverdiyev Mehman Ələkbər oğlu
 12. f.r.e.n., dos. Muradov Vaqif Mehman oğlu
 13. f.r.e.n., dos. Şəmiyev Təbriz Musa oğlu
 14. f.r.e.n., dos. Yusifov Vaqif Həmid oğlu
 15. f.r.e.n., dos. Məmmədov Firudin Osman oğlu
 16. f.r.e.n., dos. Niftəliyeva Mehriban Müslüm qızı
 17. f.r.e.n., dos. Əkbərova Svetlana Nadir qızı
 18. f.r.e.n., dos. Tahirova Azadə Cəmşid qızı
 19. f.r.e.n., dos. İslamov Mənsur Mövlüd oğlu
 20. r.ü.f.d., dos. Məmmədova Ülviyyə Məmmədəli qızı
 21. r.ü.f.d., dos. Zamanova Ruhiyyə Bülbül qızı
 22. r.ü.f.d., dos. Hüseynova Nərgiz Şamil qızı
 23. f.r.e.n., dos. Məmmədova Güldəstə Akif qızı
 24. f.r.e.n., dos. Rüstəmova Məhsəti Akif qızı
 25. r.ü.f.d., dos. Məmmədzadə Aygün Malik qızı
 26. f.r.e.n., dos. Əhmədov Saleh Zeyni oğlu
 27. t.e.d., dos. Ağayev Firudin Tərlan oğlu
 28. f.r.e.n.,dos. Əzizov Oqtay Qiyas oğlu
 29. f.r.e.n., dos. Nəsibov David Rəhman oğlu
 30. t.ü.f.d., dos. Muradova Gülarə İslam qızı
 31. t.e.n., dos. Cəfərov Zəfər Əli oğlu
 32. t.ü.f.d., dos. Qurbanova Gülnar Həsən qızı
 33. f.r.e.n., dos. Həmidov Sabir İsa oğlu
 34. i.ü.f.d., dos. Abbasov Ceyhun Abbas oğlu
 35. t.ü.f.d., dos. Əliyeva Firuzə Allahqulu qızı
 36. r.ü.f.d., dos. Zeynalov Ramin Mübariz oğlu
 37. r.ü.f.d., b/m İsmayılova  Rəna Əşrəf qızı
 38. b/m. Mövsümova Aytən Hafiz qızı
 39. b/m. Tahiroğlu Kərim Tahir oğlu
 40. b/m. Ələkbərova İlhamə Tarverdi qızı
 41. b/m. Əliyev Mövsüm Əliqulu oğlu
 42. b/m. Rəsulzadə Aynur Fizuli qızı
 43. b/m. Əhmədov Rafael Əli oğlu
 44. b/m. Kərimova Şüşə Ağakərim qızı
 45. b/m. Nəcəfova Sevinc Salam qızı
 46. b/m. Əzimov Fizuli Murad oğlu
 47. b/m. Həşimov Rasim Hümbət oğlu
 48. b/m. Rizvanova Mülayim Mehdi qızı
 49. b/m. Qurbanov Natiq Həsən oğlu
 50. müəllim Abdullayeva Dürdanə Əmir qızı
 51. müəllim - Ağazadə Əminə Nadir qızı
 52. müəllim - Abdullayeva Tuti Tehran qızı
 53. müəllim - Ağaməmmədova Çinarə Nail qızı
 54. müəllim -  Həsənli Fatimə Əbülfət qızı
 55. müəllim - Babanlı Günel Fəxrəddin qızı
 56. müəllim - Əliyeva Elminaz Taryer qızı
 57. müəllim - Rəşidov Anar Mərdan oğlu
 58. müəllim, b/lab. Hömmətova Aydan Səməd qızı
 59. müəllim, b/lab. Məmmədli Aytən Rəhman qızı

 Tədris-köməkçi heyəti:

 1.  b/lab. Cəfərova Afət Məmməd qızı