İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası ?>

Kafedra müdiri
21 (1)    

Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrasının müdiri, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Atif Akif oğlu Namazov

Tel: (+99412) 538 32 60

E-poçt: atif.namazov@aztu.edu.az

2004 -2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsində bakalavriat, 2009-2011-ci illərdə magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alıb.

2022-ci ildə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

2012-2013-cü illərdə Müdafiə Sənaye Nazirliyinin Alov zavodunda mühəndis-proqramçı, 2012-2023-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Ali riyaziyyat kafedrasında müəllim, 2013-2019-cu illərdə BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunda kiçik elmi işçi, 2019- 2023-cü ildə elmi işçi, 2021- 2023-cü illərdə BDU-nun İnformatika kafedrasında müəllim işləyib.

2019-cu ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrasının dosentidir.

2023-cü ildən AzTU-nun Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Tədqiqat sahəsi:

· Qeyri-xətti dinamiki proseslərin riyazi modellərinin qurulması;

· Adi diferensial tənliklər, xüsusi törəməli diferensial tənliklər;

· Optimal idarəetmə məsələlərinin riyazi modelləşdirilməsi və proqramlarının işlədilməsi;

      · Süni intellekt. 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak

The 5th International Conference on Control and Optimization  with Industrial Applications, COIA-2015, 27-29 August  (Lokal komitənin üzvü)

The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, COIA-2018, July 11-13, 2018, Baku, Azerbaijan (Lokal komitənin üzvü)

The 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications,  26 August-28 August COİA-2020, Baku, Azerbaijan, (Lokal komitənin üzvü)

The 8th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications,27 August-29 August COİA-2022, Baku, Azerbaijan, (Lokal komitənin üzvü)

Elmi əsərləri