İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası

Kafedra müdiri
21 (1)    

Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrasının müdiri, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Atif Akif oğlu Namazov

Tel: (+99412) 538 32 60

E-poçt: atif.namazov@aztu.edu.az

2004 -2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsində bakalavriat, 2009-2011-ci illərdə magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alıb.

2022-ci ildə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

2012-2013-cü illərdə Müdafiə Sənaye Nazirliyinin Alov zavodunda mühəndis-proqramçı, 2012-2023-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Ali riyaziyyat kafedrasında müəllim, 2013-2019-cu illərdə BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunda kiçik elmi işçi, 2019- 2023-cü ildə elmi işçi, 2021- 2023-cü illərdə BDU-nun İnformatika kafedrasında müəllim işləyib.

2019-cu ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrasının dosentidir.

2023-cü ildən AzTU-nun Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Tədqiqat sahəsi:

· Qeyri-xətti dinamiki proseslərin riyazi modellərinin qurulması;

· Adi diferensial tənliklər, xüsusi törəməli diferensial tənliklər;

· Optimal idarəetmə məsələlərinin riyazi modelləşdirilməsi və proqramlarının işlədilməsi;

      · Süni intellekt. 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak

The 5th International Conference on Control and Optimization  with Industrial Applications, COIA-2015, 27-29 August  (Lokal komitənin üzvü)

The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, COIA-2018, July 11-13, 2018, Baku, Azerbaijan (Lokal komitənin üzvü)

The 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications,  26 August-28 August COİA-2020, Baku, Azerbaijan, (Lokal komitənin üzvü)

The 8th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications,27 August-29 August COİA-2022, Baku, Azerbaijan, (Lokal komitənin üzvü)

Elmi əsərləri