Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi kafedrası

Əməkdaşlar
Professor-müəllim heyəti:

 

 1. t.e.n., dos. Bayramov Razim Paşa oğlu – kafedra müdiri
 2. t.e.d., prof. Tağızadə Əsgər Həbib oğlu
 3. t.e.d., prof. Heydərov Şamil Hilal oğlu
 4. t.e.d., prof. Məmmədov Elton Arzuman oğlu
 5. prof. Məmmədov Yaqub Əhməd oğlu
 6. t.e.d., prof. Cahangirov Akif Əli oğlu
 7. t.e.d., prof. Həsənov Fuad Fazil oğlu
 8. t.e.n., dos. Əfəndiyev Eldar Mustafa oğlu
 9. t.e.n., dos. Əliyev Əlləz Hacıəhməd oğlu
 10. t.f.d., dos. Daşdəmirov Fuad Səmid oğlu
 11. t.e.n., dos. Ahəngari Ənvər Sirus oğlu
 12. t.f.d., dos. Şərifov Allahverdi Camal oğlu
 13. b/m. Əsgərov Sahib Azər oğlu
 14. b/m. Rəhimov Çingiz Həşim oğlu
 15. b/m. Hüseynov İlham Dilqəm oğlu
 16. b/m. Abdullayev Ramin Rauf oğlu
 17. b/m. Rəhimli Nicat Vidadi oğlu
 18. ass. Nəcəfov Nəsir Sabir oğlu
 19. ass. Abdinzadə Sevinc Məhərrəm qızı
 20. ass. Məmmədov Məmməd Qurban oğlu
 21. ass. Mustafayev Mahir Mustafa oğlu
 22. ass. Salayev Elməddin Mübərrəd oğlu

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Lab. Hüseynova Gülnaz Əliisgəndər qızı