İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

İxtisaslar
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 2 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.

İxtisas: 050401 - Beynəlxalq ticarət və logistika
İxtisas: 050407 - Marketinq