Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

Bakalavriat

Kafedrada bakalavr səviyyəsində 2 ixtisas üzrə təhsil tədris olunur.

İxtisas: 050401 - Beynəlxalq ticarət və logistika
İxtisas: 050407 - Marketinq