İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası ?>

Xarici əlaqələr
Kafedra aşağıdakı müəssisələrlə elmi əməkdaşlıq edir:

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

AMEA Iqtisadiyyat Institutu

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti