Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

Xarici əlaqələr

Kafedra aşağıdakı müəssisələrlə elmi əməkdaşlıq edir:

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

AMEA Iqtisadiyyat Institutu

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti