Maşınqayırma və robototexnika Maşınqayırma texnologiyası kafedrası

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 4 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.


İxtisas: 050612 – Maşın mühəndisliyi

İxtisas: 050610 – Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

İxtisas: 050624 - Cihаzqаyırmа mühəndisliyi

İxtisas: 050647 - Metrologiya,standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi