Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Maşınqayırma və robototexnika Maşınqayırma texnologiyası kafedrası

Bakalavriat

Kafedrada bakalavr səviyyəsində 4 ixtisas üzrə təhsil tədris olunur.


İxtisas: 050612 – Maşın mühəndisliyi

İxtisas: 050610 – Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

İxtisas: 050624 - Cihаzqаyırmа mühəndisliyi

İxtisas: 050647 - Metrologiya,standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi