Maşınqayırma və robototexnika Mexanika kafedrası

Əməkdaşlar
      Professor-müəllim heyəti:

1. t.e.d., professor Baxşəli Valeh İsmixan oğlu - kafedra müdiri

 

2. r.e.d., professor İskəndərov Ramiz Əziz oğlu

 

3. m.t.h.e.d., professor Həşimov Elşən Qiyas oğlu

 

4. t.e.d., professor Şirəli İskəndər Yaqub oğlu 

 

5. f.-r.e.n., professor Həsənov Fazil Əbdüləzim oğlu

 

6. f.-r.e.n., dosent Aslanov Elbəy Aslan oğlu

 

7. t.e.n., dosent Axundov Eldar Fikrət oğlu

 

8. t.e.n., dosent Əliyev Abilqani Məhəmməd oğlu

 

9. t.e.n., dosent Fətəliyev Vəli Muxtar oğlu

 

10. t.e.n., dosent Nadirov İlqar İskəndər oğlu

 

11 t.ü.f.d., dosent İsmayıl İsmayıl Allahverdi oğlu 

 

12. assistent Novruzov Ayaz Novruz oğlu 

 

13. assistent Bəkirova Aygün Azad qızı

 

14. assistent Hüseynzadə Könül Rüfət qızı