Maşınqayırma və robototexnika Mexanika kafedrası ?>

Əməkdaşlar
      Professor-müəllim heyəti:

 1. t.e.d., prof. Baxşəli Valeh  İsmixan oğlu - kafedra müdiri
 2. r.e.d., prof. İskəndərov Ramiz Əziz oğlu
 3. m.t.h.e.d., prof. Həşimov Elşən Qiyas oğlu
 4. 4. t.e.d., prof. Şirəli İskəndər Yaqub oğlu
 5. f.-r.e.n., prof. Həsənov Fazil Əbdüləzim oğlu
 6. f.-r.e.n., dos. Aslanov Elbəy Aslan oğlu
 7. t.e.n., dos. Axundov Eldar Fikrət oğlu
 8. t.e.n., dos. Əliyev Abilqani Məhəmməd oğlu
 9. t.e.n., dos. Fətəliyev Vəli Muxtar oğlu
 10. t.e.n., dos. Nadirov İlqar İskəndər oğlu
 11. b/m. İsmayıl İsmayıl Allahverdi oğlu
 12. assistent Novruzov Ayaz Novruz oğlu
 13. assistent Bəkirova Aygün Azad qızı
 14. assistent Hüseynzadə Könül Rüfət qızı

 

      Tədris-köməkçi heyəti:

 1. Hacıağayeva Rəna Mirzəmməməd qızılaboratoriya müdiri
 2. tədris ustası - Həsənov Rahim Məmədi oğlu
 3. tədris ustası - Əliyeva Rəhilə Əli qızı
 4. b/Lab. Hüseynzadə Könül Rüfət qızı
 5. lab. İsmayılova Elnarə Azad qızı