Energetika və avtomatika Elektrotexnika kafedrası ?>

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 2 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.

 

İxtisas: 050626 - Elektrik mühəndisliyi
İxtisas: 050607 - Elektrik və elektronika mühəndisliyi