Energetika və avtomatika Elektrotexnika kafedrası

İxtisaslar
Elektrik və elektronika mühəndisliyi

Bu ixtisas sənayenin bütün sahələrində, o cümlədən mülki aviasiyada elektrik enerjisi təchizatı sistemlərinin, sənaye elektrik və elektron avadanlıqlarının, elektron qurğuların layihələndirilməsi, istehsalı və texniki istismarı uzrə mütəxəssis hazırlığını nəzərdə tutur.

Energetika mühəndisliyi

Bu ixtisas sənayedə və nəqliyyatda elektrik təchizatı sistemlərinin və avadanlıqlarının, onların güc qurğularının, avtomatikasının, rele mühafizəsinin layihələndirilməsi, quraşdırılması və texniki istismarı üzrə mütəxəssis hazırlığını nəzərdə tutur. Bu ixtisası bitirənlər elektrik təchizatı üzrə profilləşən müxtəlif şirkətlər və müəssisələrdə, hava limanlarında, metropolitendə, dəmiryolu idarələrində, o cümlədən neft-qaz sənayesinin müxtəlif bölmələrində işləyə bilərlər.