Energetika və avtomatika Elektrotexnika kafedrası

Beynəlxalq
Kafedra aşağıdakı ölkələrin təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir.

 

Türkiyə

- Ankara Universiteti;

- Qazi Universiteti;

- Manisa Cəlal Bayar Universiteti

Latviya

- Riqa Texniki Universiteti (Latviya)

Almaniya

- Köln Tətbiqi Elmlər Universiteti (TH Köln University of Applied Sciences)

Avstriya

- Qrats Texniki Universiteti (Technische Universität Graz)

Polşa

- Varşava Texnologiya Universiteti (Warsaw University of Technology)

Rusiya

- Moskva Energetika İnstitutu

Ukrayna

- A.N. Beketov adına Xarkov milli şəhər təsərrüfatı Universiteti (Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова)