Energetika və avtomatika Enerji effektivliyi və yaşıl enerji texnologiyaları kafedrası

Beynəlxalq
Kafedranın Vroslav Politexnikasının Elmi- Tədqiqat Elektroenergetika İnstitutu (Polşa), Berkeley Universiteti, Amerika Milli Standart və Texnologiya institutu (ABŞ), Kırklareli və Atatürk Universiteti (Türkiyə),Al-Mansura Universiteti (Misir), Köln, Regensburq, Hannover, Hamburq, Dyusburq-Essen, Rostok və Kayzerslautern universitetləri (Almaniya), Moskva Texniki Universiteti, RF EA-nın Yüksək Temperaturlar institutu, Saratov Texniki Universiteti (Rusiya), Odessa Soyuqluq Akademiyası, Kiyev Termodinamik Mərkəzi (Ukrayna) və s. əməkdaşlıq əlaqələri var.