Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Həmkarlar İttifaqı Komitəsi

HİK-in komissiyaları

AzTU HİK – nin komissiyaları;

1.    Mədəni- kütləvi iş komissiyası;

2.    Tədris, iqtisadi işlər və Sosial işlər komissiyası;

3.    İdman işləri və özfəaliyyət komissiyası.