Həmkarlar İttifaqı Komitəsi

HİK-in komissiyaları
AzTU Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin (HİK) komissiyaları;

1.    Mədəni- kütləvi iş komissiyası;

2.    Tədris, iqtisadi işlər və Sosial işlər komissiyası;

3.    İdman işləri və özfəaliyyət komissiyası.