Həmkarlar İttifaqı Komitəsi

Təşkilatın təqdimatı

Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) Həmkarlar İttifaqı Komitəsi öz fəaliyyətini “İnsan hüquqlarının ümumi bəyənnamısi”, “Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Komissiyaları”, respublikamızın müvafiq qanunları, “Azərbaycan Respublikasının Konsititusiyası”, “Həmkarlar İttifaqı” Azərbaycan Respublikasının qanunu və “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi” əsasında qurur.

Bütün bunlarla yanaşı, həmkarlar ittifaqı bu vaxta qədər öz işlərində mühüm hüquqi sənəd olan Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş Nizamnaməsinə əsaslanırdı.Azərbaycanını dövlət müstəqilliyi dövründə təşkilatın yeni Nizamnaməsi qəbul edilib.İndi təşkilat bütün işlərində bu Nizamnaməni əsas götürür.

Hazırda təşkilat Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin rəhbərliyi altında işləyir.

Universitetin həmkarlar ittifaqı öz vəzifələrini, üzvlərinin mənafelərinin müdafiəsini aşağıdakı əsas istiqamətlərdə aparır:

-sosial müdafiə sahəsində ;
-hüquqi müdafiə və əmək mübahisələrinin həlli sahəsində;
-əməyin və sağlamlığın mühafizəsi sahəsində;
-əməkdaşların asudə vaxtının təşkili və idman sahəsində və s.

Bu sahələrdə, həmçinin əməkdaşların əmək və sosial-iqtisadi hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görüləcək işlər universitetin rəhbərliyi ilə həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanmış kollektiv müqavilələr əsasında aparılır.

AzTU-nun fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində həmkarlar təşkilatı universiteti rəhbərliyi ilə birlikdə əməkdaşların əmək və sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, kooperativ mənzil tikintisi üçün sahənin alınması, yüzlərlə əməkdaşlıara yeni mənzillərin verilməsi, 350 nəfərə qədər əməkdaşın Nardaran, Şıxlar və Türkan qəsəbələri ərzaisində bağ sahələri ilə təmin edilməsi, həmçinin onların istirahətinin təşkili sahəsində xeyli iş görülüb