Həmkarlar İttifaqı Komitəsi

HİK-in universitet üzrə təşkilatları
AzTU HİK-in daxilində 9 büro və 3 komissiya fəaliyyət göstərir.

AzTU HİK-nin büroları;

  1. Nəqliyyat və logistika fakültəsi bürosu;
  2. Energetika və avtomatika fakültəsi bürosu;
  3. Metallurgiya və materialşünaslıq fakültəsi bürosu;
  4. Maşınqayırma və robototexnika fakültəsi bürosu;
  5. İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları fakültəsi bürosu;
  6. Xüsusi texnika və texnologiya fakültəsi bürosu;
  7. İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi bürosu;
  8. Təsərrüfat bürosu;
  9. Ümumunuiversitet şöbələri bürosu.