Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Humanitar fənlər kafedrası

Əməkdaşlar

       Professor-müəllim heyəti:

 1. fil.e.n., dos. Mirzəyev Həbib Adil oğlu - kafedra müdiri
 2. t.e.d., prof. Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu
 3. f.e.d., prof. Hüseynov Qabil İsmixan oğlu
 4.  f.e.d., prof. Kərimov Əyyub Sevdim oğlu
 5. fil.e.n., dos. Rzayeva Gülşən Dəmirqan qızı
 6. t.e.n., dos. Məhərrəmov İsrail Bəhram oğlu
 7. fil.e.n., dos. Piriyeva Lalə Zakir qızı
 8. fil.e.n., dos. Cəfərov Rəfiq Cəfər oğlu
 9. f.e.n., dos. Dadaşov Xaliq Hüseyn oğlu
 10. fil.e.n., dos. Əsgərova Afaq Məmməd qızı
 11. fil.e.n., dos. İsayeva Nərminə Şüa qızı
 12. ped.,e.n., dos. Əsgərzadə Qafar Ələsgər oğlu
 13. fil.e.n., dos. Məmmədova Pərvanə Həbib qızı
 14. fil.f.d., dos. Məhərrəmova Şəfiqə Mütəllim qızı
 15. fil.f.d., b/m Fərəcova Aynur Aydın qızı
 16. f.f.d., b/m Şirinova Nailə Fuad qızı
 17. B/m. Liza Aslanova Heydər qızı
 18. B/m. İmamova Sonaxanım Qurban qızı
 19. B/m. Qurbanova Züleyxa Allahverdi qızı
 20. B/m. Quliyev Rövşən Şamil oğlu
 21. B/m. Əliyev Eldar Həsən oğlu
 22. B/m. Məmmədova Sevinc Faiq qızı
 23. müəllim Abdullabəyova Pərvin Yaqub qızı
 24. müəllim Hüseynova Nuranə Əhliman qızı

Tədris-köməkçi heyəti:

 1. b/lab Həsənova Həmidə İmran qızı
 2. lab. Məmmədova Aysel Murad qızı
 3. lab. Bağırova Zeynəb Sədrəddin qızı