İqtisadiyyat və idarəetmə

Humanitar fənlər kafedrası

Humanitar fənlər kafedrası haqqında

Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) Elmi şurasının 03 fevral 2021-ci il tarixli qərarı əsasında Azərbaycan dili və pedaqogika və İctimai fənlər kafedraları birləşdirilib. İki kafedrranın bazasında Humanitar fənlər kafedrası yaradılıb.

Kafedranın AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, Ədəbiyyat İnstitutu, Tarix İnstitutu, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Folklor İnstitutu ilə, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Azəörbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və K.İ. Satpayev adına Qazax Milli Texniki Araşdırma Universitetinin müvafiq kafedraları ilə, o cümlədən Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə əlaqələri mövcuddur.

Kafedra ümumuniversitet kafedrası olaraq bütün fakültələrin tədris prosesində iştirak edir və kafedranın tərkibinə daxil olan fənlər universitet üzrə hazırlanan bütün ixtisaslarda tədris olunur.    

Kafedranın məqsədi

Azərbaycan təhsilinin prioritet məqsədlərindən biri kimi vətəndaş yetişdirilməsi məsələsini  təhsilimizin istiqamət götürdüyü strateji hədəf olaraq müəyyənləşdirən Humanitar fənlər kafedrası Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət göstərən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq qalan, azad, müstəqil və yaradıcı düşünən, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnnəklə ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazır müasir təfəkkürlü vətəndaş və şəxsiyyət formalaşdırmaq kursunu öz fəaliyyətində əsas tutur.