İqtisadiyyat və idarəetmə

Fakültənin təqdimatı

Ölkəmizdə iqtisadi məsələləri dərindən bilən və onu həyata keçirmək qabiliyyətinə malik olan, menecment və biznes sahəsində yüksəkixtisaslı kadrlar tələb olunurdu. Məhz bu ehtiyacı nəzərə alaraq 1995-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU) Mühəndis biznesi və menecment fakültəsi yaradılıb.
2019-cu ildə universitetdə aparılan islahatlar nəticəsində kafedrada struktur dəyişikliyi edildi və AzTU-nun Elmi şurasının qərarı ilə fakültənin adı dəyişdirilərək İqtisadiyyat və idarəetmə adlandırıldı. AzTU-nun bu fakültəsi  iqtisadiyyat və  menecment sahəsində yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması, texniki (mühəndis) fakültələrin tələbələrinin təşkilati-iqtisadi hazırlığının gücləndirilməsi vəzifəsini yerinə yetirir.
Təhsil Azərbaycan və rus dillərində aparılır.

Fakültənin nəzdində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:
• İqtisadiyyat və statistika
• Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq
• Xarici dillər
• Humanitar fənlər

Hazırda fakültənin nəzdində fəaliyyət göstərən 4 kafedrada 6 ixtisas üzrə bakalavr və 3 ixtisas (13 ixtisaslaşma) üzrə magistr səviyyəsində  kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedralarda aşağıdakı istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir:
• Azərbaycanda logistika sisteminin iqtisadi və sosial səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri;
• Müasir dövrdə xarici dillərin mənimsənilməsinin metodologiyası, inkişafı, mənimsənilməsi aspektləri;
• Yeni çoxdilli lüğətlər, proqramlar, metodik və dərs vəsaitlərin tərtibi;
• Dil nəzəriyyəsinin müxtəlif aspektləri;
• Dil, mədəniyyət, təfəkkür, davranış və sosial fəaliyyətin bir-biri ilə sıx əlaqəsi və bunlar arasındakı təsir üsulları;
• Azərbaycanda ictimai, iqtisadi, siyasi inkişaf və ərazi bütövlüyünün bərpası (1991- 2020-ci illər) ;
• Azərbaycanın ictimai - fəlsəfi fikir tarixində multikulturalizm, geosiyasi və geostrateji konfiqurasiyanın dəyişməsinin sosial-fəlsəfi aspektləri.

Fakültənin kafedraları respublikanın müxtəlif istehsalat müəssisələri və xarici ölkə universitetləri ilə əməkdaşlıq edir.