İqtisadiyyat və idarəetmə

Xarici dillər kafedrası

Xarici dillər kafedrası 1950 – ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutu (indiki AzTU) yarandığı ilk gündən fəaliyyətə başlayıb. Yarandığı gündən 3 dili – ingilis, alman və fransız dillərini tədris edən kafedraya 2010-cu ildən rus dilinin tədrisi də əlavə olunb.

İlk illər kafedrada ingilis dili üzrə 8 nəfər, alman dili üzrə 2 nəfər, fransız dili üzrə 1 nəfər müəllim işləyib.

Kafedranın ilk müdiri 1919 – 1928 – ci illərdə Almaniyada təhsil almış, 7 xarici dil bilən Zal Cavad oğlu Məmmədli olub. (1965-1975). 1975-2011 illərdə kafedraya Heybət Salman oğlu Paşayev, Z.C.Məmmədli və fransız dili üzrə mütəxəssis, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Rauf Əbdüləli oğlu İsmayılov rəhbərlik edib. 2011-2020-ci illərdə Xarici dillər kafedrasına ingilis və alman dilləri üzrə mütəxəssis, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif Əşrəf oğlu Süleymanov rəhbərlik edib. Onların rəhbərliyi dövründə kafedranın kadr potensialı artıb, tədris – metodik, elmi – tədqiqat işlərinin səviyyəsi yüksəlməyə başlayıb.

Kafedra əməkdaşları tələbələrin istifadəsi üçün mütamadi olaraq tədris olunan bütün dillər üzrə dərslik, dərs vəsaitləri və texniki lüğətlər çap etdirirlər. Eyni zamanda İKT – nin tətbiqi ilə məşğələ dərslərinin aparılması üçün kafedrada iki linqafon otağı fəaliyyət göstərir.

Hazırda Xarici dillər kafedrasında ingilis, alman, rus, fransız dilləri peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunur. 

Xarici dillər kafedrası AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, səfirliklər, respublika daxili ali təhsil müəssələri, Türkiyə Cümhuriyətinin bir sıra üniversitetləri, şirkətlərlə əməkdaşlıq əlaqələrini müntəzəm olaraq genişləndirir.