İqtisadiyyat və idarəetmə Humanitar fənlər kafedrası

Kafedra müdiri
Humanitar fənlər kafedrasının müdiri
            filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
            Mirzəyev Həbib Adil oğlu
            Tel: (+994 12) 539 12 16
            E-poçt: 
[email protected]

            Həbib Adil oğlu Mirzəyev 1961-ci il dekabr ayının 14-də Yardımlı rayonunda qulluqçu ailəsində anadan olub. Orta təhsilinin 1968-78-ci illərdə Yardımlı rayon M.F.Axundov adına 1 nömrəli orta məktəbdə alıb.

            1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unuversitetinin filologiya fakültəsinə daxil olub, 1984-cü ildə həmin Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisası üzrə bitirib.

            Əmək fəaliyyətinə Yardımlı rayonunda 2 nömrəli orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi başlayıb. 1985-1987-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 1987-1991-ci illərdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Mənzil Kommunal İdarəsində təşkilatçı-müəllim vəzifəsində çalışıb.

            1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrasında laborant, baş laborant vəzifələrində işləyib. 1996-cı ildə kafedranın müəllimi, 2003-cü ildə isə baş müəllimi işləyib. 2005-ci ildən kafedranın dosentidir. 2005-2011-ci illərdə Əcnəbi vətəndaşların təhsili üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışıb. 2011-ci ildən 2021-ci ilin fevralına qədər Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrasına rəhbərlik edib.

            2021-ci ilin fevral ayında AzTU-nun Elmi şuarasının qərarı ilə Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrası ilə İctimai fənlər kafedrası birləşdirilərək onların bazasında Humanitar fənlər kafedrası yaradılıb və Həbib Mirzəyev həmin kafedranın müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

            2022-ci ilin may ayında müsabiqə yolu ilə həmin kafedranın müdiri vəzifəsinə seçilib.

            2001-ci ildə respublikanın görkəmli terminoloq alimi, professor Məmməd Qasımovun və professor Müseyib Məmmədovun elmi rəhbərliyi altında “Azərbaycan dilində kargüzarlıq terminləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək AAK-ın qərarı ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. “Hüseyn Arif poeziyasının dil və janr məsələləri” mövzusunda doktorluq dissertasiya işini tamamlayıb və müzakirə üçün təqdim edib. Dissertasiya mövzusu üzrə 60-a qədər elmi əsərin, o cümlədən 2 monoqrafiyanın müəllifidir.15 məqalə xaricdə, 12 isə beynəlxalq konfrans materiallarında çap edilib. Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda 3, İmpakt faktorlu jurnallarda isə 1 məqaləsi dərc edilib.

            Ümumilikdə 200-ə yaxın məqalə və elmi-metodik əsərin, o cümlədən 1 dərslik, 5 dərs vəsaiti, 4 monoqrafiya, 1 lüğət, 10 metodik vəsaitin müəllifidir.

            Mütəmadi olaraq AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda və Bakı Slavyan Universitetində müdafiəyə təqdim edilən dissertasiya işlərinə opponentlik edir.

            H.A.Mirzəyev Azərbaycan Texniki Universitetinin, həmçinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin elmi şuralarının üzvüdür. Universitet üzrə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi sədrinin müavini və Etik Davranış Komissiyasının sədridir.

            2001-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 2021-ci ilin oktyabr ayından etibarən Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatı “Hüseyn Cavid 25” (AzTU üzrə) ərazi partiya təşkilatının sədridir.

 

Ailəlidir, 2 övladı var.