Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Əməkdaşlar

Professor-müəllim heyəti:

 1. k.e.d.,prof. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu - kafedra müdiri
 2. Məmmədov Elman İdris oğlu – professor-məsləhətçi
 3. Rüstəmov Mahmud Əli oğlu - professor-məsləhətçi
 4. k.e.d., prof. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu
 5. k.e.d., prof.Məmmədov Asif Nəsib oğlu
 6. k.e.d., prof. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu
 7. k.e.d., prof. Əhmədov Şahin Əliağa oğlu
 8. k.e.n.,dos. İsmayilova Solmaz Qəmbər qızı
 9. dos. Xəlilova Aida Abdulla qızı
 10. dos. Agayeva Mərziyə Firudun qızı
 11. t.e.n.,dos. Abdullayeva Nuriyyə Zəlimxan qızı
 12. dos. Paşa Natiq Hidayət oğlu
 13. dos. Mustafayev Tanrıverdi Qiyas oğlu
 14. dos. İbrahimov Əli İbrahim oğlu
 15. b/m. Kərimova Gülnara Xəlil qızı
 16. t.e.n., b/m. Cəfərova Afət Arif qızı
 17. b/m. Qasımov Cavanşir Nağı oğlu
 18. k.e.n., b/m. Eyvazova Şüküfə Mikail qızı
 19. k.e.n.,b.m.Veysova Nailə Ələkbər qızı
 20. k.e.n., b/m.Mirzəyeva Gülnaz Əli qızı
 21. k.ü.f.d., b/m.Şirinova Nəsibə Əhməd qızı
 22. b/m. Qaraxanov Məzahir Nəsib oğlu
 23. b/m. Hüseynova Sevil Abdulla qızı
 24. b/m. Rüstəmova Sevil Məsi qızı
 25. b/m. Hüseynov Azər İbrahim oğlu
 26. ass. Rzayev Ramin İlham oğlu
 27. ass. Yariyeva Aynurə Mübariz qızı
 28. ass. Əliyeva Nailə Hikmət qızı
 29. ass. Hüseynova Vaqifə Ələkbərovna
 30. ass. Rəkidə Nərmin Mərifət qızı

 

Tədris-köməkçi heyəti

 1. Hüseynova Vaqifə Ələkpərovna - laboratoriya müdiri
 2. b/lab. Rəkidə Nərmin Mərfət qızı
 3. b/lab. Zaidova Qumru Ələsgər qızı
 4. b/lab. Qurbanova Əminə Pərviz qızı
 5. lab. Əhmədova Nuray Yaşar qızı
 6. lab. Məsiyeva Ləman Fəxri qızı