Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Əməkdaşlar

Professor-müəllim heyəti:

1. k.e.d.,prof. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu - kafedra müdiri

2. Məmmədov Elman İdris oğlu – professor-məsləhətçi

3. Rüstəmov Mahmud Əli oğlu - professor-məsləhətçi

4. k.e.d., prof. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu

5. k.e.d., prof.Məmmədov Asif Nəsib oğlu

6. k.e.d., prof. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu

7. k.e.d., prof. Əhmədov Şahin Əliağa oğlu

8. k.e.n.,dos. İsmayilova Solmaz Qəmbər qızı

9. dos. Xəlilova Aida Abdulla qızı

10. dos. Agayeva Mərziyə Firudun qızı

11. t.e.n.,dos. Abdullayeva Nuriyyə Zəlimxan qızı

12. dos. Paşa Natiq Hidayət oğlu

13. dos. Mustafayev Tanrıverdi Qiyas oğlu

14. dos. İbrahimov Əli İbrahim oğlu

15. b/m. Kərimova Gülnara Xəlil qızı

16. t.e.n., b/m. Cəfərova Afət Arif qızı

17. b/m. Qasımov Cavanşir Nağı oğlu

18. k.e.n., b/m. Eyvazova Şüküfə Mikail qızı

19 . k.e.n.,b.m.Veysova Nailə Ələkbər qızı

20. k.e.n., b/m.Mirzəyeva Gülnaz Əli qızı

21. k.ü.f.d., b/m.Şirinova Nəsibə Əhməd qızı

22. b/m. Qaraxanov Məzahir Nəsib oğlu

23. b/m. Hüseynova Sevil Abdulla qızı

24. b/m. Rüstəmova Sevil Məsi qızı

25. b/m. Hüseynov Azər İbrahim oğlu

26. ass. Rzayev Ramin İlham oğlu

27. ass. Yariyeva Aynurə Mübariz qızı

28. ass. Əliyeva Nailə Hikmət qızı

29. ass. Hüseynova Vaqifə Ələkbərovna

30. ass. Rəkidə Nərmin Mərifət qızı

 

Tədris-köməkçi heyəti

1. Hüseynova Vaqifə Ələkpərovna - laboratoriya müdiri

2. b/lab. Rəkidə Nərmin Mərfət qızı

3. b/lab. Zaidova Qumru Ələsgər qızı

4. b/lab. Qurbanova Əminə Pərviz qızı

5. lab. Əhmədova Nuray Yaşar qızı

6. lab. Məsiyeva Ləman Fəxri qızı