Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Əməkdaşlar
Professor-müəllim heyəti:

 1. 1.    Prof. Yusubov F.V.-kafedra müdiri

  2.    Prof. Talıbov G.M.

  3.    Prof. Mirbabayev M.F.

  4.    Prof. Məmmədov A.N.

  5.    Dos.İbrahimov Ə.A.

  6.    Dos. Abdullayeva N.Z.

  7.    Dos. Paşa N.H.

  8.    Dos. Mustafayev T.Q.

  9.    Dos. Şirinova N.Ə.

  10. Dos.Cəfərova A.A.

  11. Dos. Eyvazova Ş.M.

  12. Dos.Veysova N.Ə.

  13. Dos. Mirzəyeva G.Ə.

  14. B/m. Hüseynova S.A.

  15. B/m. Rüstəmova S.M.

  16. B/m. Qaraxanov M.N.

  17. B/m. Hüseynov A.İ.

  18. B/m. Xəlilova G.X.

  19. M. Vəliyeva G.V.

  20. Ass.Hüseynova V.Ə.

  21. Ass.Rzayev R.İ.

  22. Ass. Yariyeva A.M.

  23. Qurbanova Ə.P.

  24. Ass. Əliyeva N.H.

  25. Ass.Rəkidə N.M.

  26. Ass. Zaidova Q.Ə.

   Tədris-köməkçi heyət

  1.    Məsiyeva L.F.-laborant