Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Kafedra müdiri

Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrasının müdiri
t.e.d., professor Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu
Tel:(+994 12) 539 13 09
E-poçt: yusubov.faxraddin@aztu.edu.az

Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu 3 aprel 1961-ci ildə anadan olub. 1978-ci ildə orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirib M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. 1983-cü ildə M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutunun Kimya texnologiyası proseslərinin kompleks mexanikləşdirilməsi ixtisasını bitirib.

İnstitutu bitirdikdən sonra təyinatla 1983-cü ildən 1987-ci ilədək Türkmənistan SSR Nebit-Dağ şəhərinin Yod-brom zavodunda mühəndis, sahə rəisi vəzifələrində çalışıb. Orada istehsalata tətbiq olunan iki cəmərələşdirici təkliflərin müəllifidir.

1987-1988-ci illərdə Azərbaycan Neft-kimya Müəssisələrini Layihələndirmə İnstitutunda mühəndis vəzifəsində işləyib.

1988-1995-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasına daxil olub, eyni zamanda orada "Kimya texnologiyası " üzrə aparıcı mühəndis, elmi işçi və baş elmi işçi vəzifəsilərində işləyib.

1992-ci ildə “Parafinlərin adsorbsiya üsulu ilə aromatsızlaşdırılması prosesi (riyazi modelləşdirilmə və optimal layihələndirilmə)” mövzusunda dissertasiyanı müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb.

2011-ci ildə 3303. 01- Kimya texnologiyası və mühəndisliyi ixtisası üzrə "Maye və qaz fazalı qarışıqların adsorbsiyası proseslərinin optimal layihələşdirilməsinin əsasları" mövzusunda doktorluq disertasiyasını müdafiə edib.

Doktorluq dissertasiyasının təcrübi tədqiqatlarını Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin (DAAD) qrantları ilə Almaniya Federativ Respublikasının Leipçiq (2000-ci il), Erlangen-Nürnberq (2005-ci il) və Kaiserslautern (2008 və 2015-ci illər) universitetlərində yerinə yetirib.

1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Kimya texnologiyasının mühəndis əsasları kafedrasında əvvəlcə assistent, 1997/98-ci tədris ilindən isə dosent vəzifəsində işləyib. 1999-cu ildən 2012-ci ilin 4 sentyabradək Kimya texnologiya fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışıb.

2012-ci ilin 4 sentyabrından 2021-сi ilin fevralınadək Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin indiki Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası kafedrasının professoru vəzifəsində çalışıb.

2021-ci il 9 fevralda Azərbaycan Texniki Universitetində Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

2013-2015-ci illərdə Avropa birliyinin TEMPUS LAYİHƏSİ-ndə: (516678 TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR) AZƏRBAYCAN ÜÇÜN MÜHƏNDIS TƏHSILINDƏ TƏDRIS PROSESININ BOLONYA PROSESINƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI) biliyin qiymətləndirilməsi üzrə məsul şəxs kimi çalışıb.

2013 ildən - 2015-ci ilin martınadək AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutu nəzdindəki Ixtisaslaşdırılmış müdafiə Şurasının üzvi olub.2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın texnika bölməsinin eksperti olub. Hazırda ADNSU-nun ixtisaslaşdırılmış elmi Şurasının üzvüdür.

2018-ci ildən ABŞ-ın  "American Journal of Chemical Engineering (AJCHE)" İSSN:2330-8605, 2020-ci ildən  "Mediterrenen Journal of Chemistry", Morocco və "Fine Chemical Engineering", Singapore Beynəlxalq jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.

169 elmi əsərin, o cümlədən 1 dərslik, 3 dərs vəsaitinin, 1 patentin, və 10 metodik vəsaitlərin müəllifidir.

2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvüdür.

Azərbaycan, rus və alman dillərini bilir.

Ailəlidir. 2 övladı var.