İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Kompüter texnologiyaları kafedrası

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 2 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.

 

İxtisas: 050620–Kompüter mühəndisliyi  

İxtisas: 050616–İnformasiya texnologiyaları