İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Kompüter texnologiyaları kafedrası

Beynəlxalq
Kafedranın aşağıdakı xarici universitetlərlə əlaqələri mövcuddur:

Türkiyənin Ankara Universiteti;

Türkiyənin Qazi Universiteti;

“Xarkov Politexnik Universiteti” Milli Texniki Universitet;

Xarkov Milli Radioelektronika Universiteti;

Belarus Dövlət İnformatika və Radielektronika Universiteti.