050606 - Ekologiya mühəndisliyi
050614 - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
050618 - Kimya mühəndisliyi
050623 - Materiallar mühəndisliyi
050624 - Mədən mühəndisliyi
050627 - Metallurgiya mühəndisliyi