Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.

Fakültədə bakalavr səviyyəsibdə 6 ixtisas üzrə kadr hazırlanır:

ixtisas: 050606 - Ekologiya mühəndisliyi
ixtisas: 050614 - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
ixtisas: 050618 - Kimya mühəndisliyi
ixtisas: 050623 - Materiallar mühəndisliyi
ixtisas: 050624 - Mədən mühəndisliyi
ixtisas: 050627 - Metallurgiya mühəndisliyi