Metallurgiya və materialşünaslıq

Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası

2021-ci ilin yanvarında Azərbaycan Texniki Universitetdə (AzTU) struktur dəyişikliyi ilə əlaqəli Metallurgiya və metalşünaslıq və Materiallar texnologiyası kafedraları birləşib. Hər iki kafedranın bazası əsasında yeni kafedra: Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası yaradılıb.

Kafedranın məqsədi:

Metallurgiya, materiallar və mədən mühəndisliyi sahəsində biliklərə malik olmaq və xarici dillərdə yazılı və şifahi ifadə bacarıqlarına malik olmaq, kompyuter texnologiyaları və tətbiqləri ilə bacarıqları əldə etmək, mühəndis ixtisaslarının formalaşmasını əldə etmək və bu sahədə peşəkar bilik və bacarıqlarla təchiz etməkdir. Göstərilən ixtisaslar üzrə qrup işinə meyilli analiz və sintez qabiliyyətinə malik olmaq, Dizayn və dizayn bacarıqlarına yiyələnmiş və fənnlərarası layihələr üzərində işləmək bacarığına malik məzunlar hazırlamaq. 

Layihələr:

1. Azərbaycan Elm Fondunun Qrant müsabiqəsinin qalibi (Layihə rəhbəri) Müqavilə №AEF-MCG-2023-1(43)-13/01/1-M-01(2023-2025-ci illər) – 250 min manat.

2. TUSAŞ-AzTU arasında bakalavr buraxılış işinin yerinə yetirilməsi layihəsi: Alət istehsalı əməliyyatlarında istifadə olunan polad plitələrin və profillərin qaz qaynaq qabiliyyətinə pas, soyuducu və səth təmizlənməsinin təsirinin araşdırılması.