Metallurgiya və materialşünaslıq Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası

Kafedra müdiri
Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrasının
müdiri,
professor Aqil İsa oğlu Babayev 

Tel: (+994 12) 539 85 20
E-poçt: [email protected]

Aqil İsa oğlu Babayev 1951-ci ildə ziyalı ailəsində anadan olub. 1968-ci ildə Goranboy rayonunun Dəliməmmədli qəsəbə оrtа məktəbini əla qiymətlərlə bitirib. Оrtа məktəbi bitirdikdən sonra Dəliməmmədli pambıqtəmizləmə zavodunda işləyib.

1969-cu ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) Metallurgiya fakültəsinin əlvan metalların metallurgiyası ixtisasına qəbul olub. Oxuduğu müddətdə fakültənin ictimai işlərində fəal iştirak edib. Metallurgiya fakültəsinin komsomol komitəsinin katibi olub.

1973-cü ildə Zaqafqaziya komsomol məktəbini bitirib.

1970-1988-ci illərdə Respublika tələbə inşaat dəstələrinin fəal iştirakçısı olub (12 il).

1974-cü ildə institutu bitirdikdən sonra kafedrada saxlanılıb.

1978-1981-ci illərdə aspiranturada oxuyub.

1984-cü ildə Moskva Polad və Ərintilər İnstitutunda metalşünaslıq və termiki emal ixtisası üzrə ixtisaslaşma kursunda təhsil alıb.

1986-cı ildə ona “Məişət кondisionerlərinin elektrik mühərriklərinin sürüşmə yastıqlarının işlənib hazırlanmasına və tərtibinə” görə Respublika Dövlət mükafatı laureatı adı verilib.

1988-ci ildə Novoçərkəzsk Politexnik İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.

1990-cı ildə dosent elmi adını alıb.

1996-cı ildə Metallurgiya fakültəsinin dekan müavini, 2001-2019-cu illərdə isə həmin fakültədə dekanı olub.

2019-cu ilin dekabrında Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrasının müdiri vəzifəsinə müvəqqəti icraçı təyin edilib.

100-ə yaxın elmi əsərin, bir elmi ixtiranın, bir neçə dərslik və dərs vəsaitinin həmmüəllifidir. Ovuntu metallurgiyasının əsasları, Örtüklər nəzərriyəsi və texnologiyası və Ovuntu materiallarının istehsal texnologiyası dərsliklərinin müəllifidir.

Azərbaycan Texniki Universitetinin 60 illiyi ilə əlaqədar Respublika Prezidentinin 10 noyabr 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə, Əməkdar mühəndis fəxri adına layiq görülüb.

AzTU-da fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının nəzdindəki Elmi seminarın üzvüdür.

Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvüdür.

Ailəlidir, iki övladı var.