İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası

E-kitabxana
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. M. H. Həsənov, C. Ə. Əliyev. Optik telekommunikasiya sistemlərinin müasir texnologiyaları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. - Bakı: “Ecoprint”, 2017. – 412 s.
 2. M. H. Həsənov. Optik veriliş sistemləri. - Bakı, Çaşıoğlu. 1998. – 87 s.
 3. M. H. Həsənov. Optik veriliş şəbəkəsinin avadanlıqları. Sabah, - Bakı. 2001. – 150 s.
 4. B. Q. İbrahimov, R. Ə. Əhədov, E. A. Əliquliyev. Rəqəm və hesablama texnikası. Dərs vəsaiti - laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə aid metodik göstəriş (Azərbaycan və rus dillərində). Ç. İldırım adına AzPİ. - Bakı. 1991. - 27 s.
 5. B. Q. İbrahimov. “Elektrik rabitə nəzəriyyəsi” fənni üzrə - bakalavr və magistr hazırlıq səviyyəsi üçün proqram. AR Təhsil Nazirliyinin 19.04.2012-ci il tarixli 620-saylı əmri ilə dərc edilmişdir. AzTU, - Bakı. 2013. - 12 s.
 6. B. Q. İbrahimov. Diskret məlumat verilişi. Dərs vəsaiti - laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə aid metodik göstəriş (Azərbaycan və rus dillərində). Ç. İldırım adına AzPİ. - Bakı, 1990. - 40 s.
 7. B. Q. İbrahimov. Elektrik rabitə nəzəriyyəsi. - Bakı: Elm, 2009. – 500 s.
 8. B. Q. İbrahimov. Elektrik rabitə nəzəriyyəsi. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı, 2016. - 382 s.
 9. B. Q. İbrahimov. Elektrik Rabitə Nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti - laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə aid metodik göstəriş. «Təhsil» NPM. - Bakı, 2007. - 114 s.
 10. B. Q. İbrahimov. Siqnalların rəqəmli emalı. «Tempus» proqramı üzrə dərs vəsaiti. - Bakı, AzTU, 2003. - 135 s.
 11. B. Q. İbrahimov. Telekommunikasiya sistemləri və texnologiyaları. Dərs vəsaiti. «Təhsil» NPM. - Bakı. 2018. - 185 s.
 12. B. Q. İbrahimov. Terminal qurğular və kanalyaradan sistemlər. - Bakı: Elm, 2006. – 290 s.
 13. T. M. Mansurov, A. H. Məmmədova, G. İ. Quliyeva. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri. -Bakı: Təhsil NPM, 2006. – 105 s.
 14. T. M. Mansurov, A. H. Məmmədov, G. İ. Quliyeva. Çoxkanallı veriliş sistemlərinin əsasları. - Bakı: Təhsil NPM, 2006. – 92 s.
 15. T. M. Mansurov, C. Ə. Əliyev, G. İ. Quliyeva, G. Ə. Hüseynova. Optik ölçmələr. Dərs vəsaiti. - Bakı, AzTU, 2017. – 148 s.
 16. T. M. Mansurov, C. Ə. Əliyev, X. S. Süleymanov. Optik istiqamətləndirici sistemlər. Dərs vəsaiti. - Bakı, AzTU, 2017. – 14 s.
 17. T. M. Mansurov, C. Ə. Əliyev, Q. B. Bəybalayev. Elektrik və optik rabitə xətləri. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: Elm, 2006. – 498 s.
 18. T. M. Mansurov, C. Ə. Əliyev, N. S. Salmanov. Optik istiqamətləndirici sistemlər və optik lifli rabitə xətlərinin passiv komponentləri. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: Təhsil NPM, 2013. – 578 s.
 19. T. M. Mansurov, Ç. P. Əliyev, G. İ. Quliyeva. Elektrik ölçmələri və vasitələri. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı, Xəzər Universitetinin nəşriyyatı, 2018. – 328 s.
 20. T. M. Mansurov, G. İ. Quliyeva, Ü. F. Aydınova. Telekommunikasiya texnikasında ölçmələr (rus dilində). - Bakı: АzTU, 2008. – 80 s.
 21. T. M. Mansurov, G. İ. Quliyeva. Telekommunikasiya texnikasında ölçmələr (Azərb. dilində). - Bakı: АzTU, 2008. – 80 s.
 22. T. M. Mansurov, M. Ə. Məmmədov. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemlərinin əsasları. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: Təhsil NPM, 2009. – 288 s.
 23. T. M. Mansurov. ALCATEL 1000 S-12 rəqəm kommutasiya sisteminin istismar prosesinin təşkili. - Bakı: Elm, 2002. – 88 s.
 24. T. M. Mansurov. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: Təhsil NPM, 2009. – 334 s.
 25. T. M. Mansurov. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri. I hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: Çaşıoğlu, 1999. – 160 s.
 26. T. M. Mansurov. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri. II hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: Çaşıoğlu, 1999. – 288 s.
 27. T. M. Mansurov. Sinxron rəqəm iyerarxiya texnologiyası. - Bakı: Elm, 2002. – 60 s.
 28. İ. N. Dərvişova. Optik telekommunikasiya sistemləri proqramı. AzTU, 2017. – 40 s.
 29. İ. N. Dərvişova. Optik telekommunikasiya sistemləri. Laboratoriya işləri metodik vəsait. AzTU, 2017. – 200 s.
 30. İ. N. Dərvişova. “Telekommunikasiya sistemlərinin qidalandırılması” fənni üzrə proqram, AzTU, 2009. – 40 s.
 31. İ. N. Dəvrişova. Optik rəqəmli telekommunikasiya sistemləri. - Bakı, AzTU. 2017. – 350 s. Dərs vəsaiti.
 32. İ. N. Dəvrişova. Optoelektron və kvant cihazları və qurğuları. - Bakı, ISBN - mərkəzi. 2014. – 615 s. Dərs vəsaiti.
 33. İ. N. Dəvrişova. Optoelektron və kvant cihazları və qurğuları. - Bakı, ISBN - mərkəzi. 2014. – 20 s. Dərs proqramı.
 34. İ. N. Dəvrişova. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları. I hissə. Təhsil “NPM”. Lab. işləri, metodik vəsait. 2008. – 438 s.
 35. İ. N. Dəvrişova. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları. I hissə. TI-MEDIA. Metodik vəsait. 2008. – 40 s.
 36. İ. N. Dəvrişova. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları. I hissə. TI-MEDIA. Lab. işləri. Metodik vəsait. 2004. – 32 s.
 37. İ. N. Dəvrişova. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları. II hissə. Təhsil “NPM”. Lab. işləri, metodik vəsait. 2008. – 350 s.
 38. İ. N. Dəvrişova. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları. II hissə. TI-MEDIA. Metodik vəsait. 2008. – 50 s.
 39. İ. N. Dəvrişova. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları. II hissə. TI-MEDIA. Metodik vəsait. 2004. – 45 s.
 40. Q. M. İmamverdiyev, C. Ə. Əliyev, N. D. Tağıyev. Optik lifli rabitə xətləri. I hissə. - Bakı, Çaşıoğlu, 1999. - 256 s.
 41. Q. M. İmamverdiyev, İ. N. Dərvişova. Elektron və optoelektron cihazlar. Çaşıoğlu 2004. – 200 s. metodik vəsait. Lab. işləri.
 42. Q. M. İmamverdiyev, İ. N. Dərvişova. Elektron və optoelektron cihazlar. Çaşıoğlu 2001. – 122 s. Lab. işləri.
 43. Q. M. İmamverdiyev. Optik diapazonda çoxkanallı veriliş sistemləri. I hissə. – Bakı, AzTU, 2003. - 160 s.
 44. Q. M. İmamverdiyev. Optik diapazonda çoxkanallı veriliş sistemləri. II hissə. – Bakı, AzTU, 2003. - 152 s.
 45. Q. M. İmamverdiyev. Optik diapazonda çoxkanallı veriliş sistemləri. - Bakı: Tİ-MEDİA, 2003. - 160 s.
 46. M. Ə. Məmmədov, M. H. Həsənov, N. F. Rəsulov. Müasir telekommunikasiya texnologiyaları. Bakı, Çaşıoğlu. 1998. – 123 s.
 47. R. Ə. Əhədov, C. Ə. Əliyev, X. F. Kişiyev. Rabitə xətti. - Bakı, AzTU, 1992. – 123 s.
 48. Б. Г. Ибрагимов, Ш. М. Мамедов. Эффективность системы и сигнализации в мультисервисных сетях телекоммуникации. - Баку, «Элм», 2015. - 220 с.
 49. Б. Г. Ибрагимов. Mультисервисные сети связи. Системы и протоколы сигнализации. LAP LAMBERT Academic Publishing, Verlag-GmbH. Deutschland. 2016. - 260 с.
 50. Б. Г. Ибрагимов. Многофункциональные терминальные комплексы для неоднородного трафика. Элм. - Баку, 2000. - 134 с.
 51. Б. Г. Ибрагимов. Принципы построения телекоммуникационных абонентских и сетевых терминалов. Элм. - Баку, 2001. - 202 с.
 52. Б. Г. Ибрагимов. Теория электрической связи. Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности – Телекоммуникаций. АзТУ, - Баку, 2004. - 28 с.
 53. Б. Г. Ибрагимов. Эффективность и помехоустойчивость терминальных комплексов систем телекоммуникаций. - Баку, Элм, 1998. – 256 с.
 54. F. H. Məmmədov, Ə. D. Tağıyev, R. H. Hüseynov. Telekommunikasiya texnologiyaları. Dərs vəsaiti. Bakı 2014. 205 s.
 55. E. B. Gözəlov, Ə. D. Tağıyev, E. N. Məmmədov, R.H. Hüseynov. Yeni nəsil şəbəkələri (NGN) fənni üzrə laboratoriya praktikumuna metodik göstəriş. Bakı, 2018.
 56. İ. Ə. Məmmədov, E. B. Gözəlov, Ə. A. Məmmədov. Naqilsiz rabitə texnologiyaları. Bakı – 2012.
 57. Ə. D. Tağıyev, R. H. Hüseynov. “NGN şəbəkələrinin layihələndirilməsi” fənni üzrə buraxılış işlərinin hazırlanmasına dair metodik göstəriş. Bakı – 2018.
 58. A. N. Həsənov. “Sistem-12” və “DMS” tipli rəqəmli elektron avtomat telefon stansiyaları. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı, 1998.
 59. A. N. Həsənov. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və elektrik rabitə şəbəkələri. Dərs vəsaiti “Təhsil” NPM 2006. 262 s.
 60. A. N. Həsənov. Kommutasiya sistemlərinin qurulmasının fiziki əsasları. Dərslik. Bakı “Təhsil” NPM. 2009. 293 s.
 61. A. N. Həsənov. Naqilsiz rabitə texnologiyaları fənni üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsinə aid metodik göstəriş. “Politex” MMC-nin mətbəəsi. Bakı - 2018. 28 s.
 62. A. N. Həsənov, E. B. Atayev. “Kommutasiya sistemləri” fənninin proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1316 saylı əmri. Bakı, 2012. s. 1-10.
 63. A. N. Həsənov. Kommutasiya texnikasının əsasları. Telekommunikasiya istiqaməti üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərslik. Bakı - 2004. 209 s.
 64. Ə. H. Məmmədov. Rabitə vasitələrinin informasiya sistemlərinin idarə edilməsində pyezoelektrik çeviricilərinin idarə edilməsinin nəzəri əsasları. Bakı - 2004. 174 s.
 65. M. Ə. Məmmədov, F. H. Məmmədov, Ə. H. Məmmədov. Sxemotexnikanın əsasları. I hissə. Dərslik. Bakı - 2007. 282 s.
 66. F. H. Məmmədov, Ə. H. Məmmədov. Sxemotexnikanın əsasları. II hissə. Dərslik 2007. 209 s.
 67. E. B. Gözəlov, Ə. H. Məmmədov. Tədqiqat üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti Bakı - 2019. 122 s.
 68. V. A. Qəhrəmanov, H. Ə. Əliyev. Kommutasiya sistemləri. I hissə, Bakı - 2016, TN əmr № 859. 430 s.
 69. V. A. Qəhrəmanov, H. Ə. Əliyev, A. B.Qasımov. Kommutasiya sistemləri. II hissə, Bakı - 2019, 402 s.
 70. H. Ə. Əliyev. Poçt rabitəsinin idarə edilməsi və informasiya texnologiyaları, TN əmr №220. Dərslik. Bakı 2011. 311 s.
 71. H. Ə. Əliyev. NGN şəbəkələri. Dərslik. TN əmr №220, Bakı - 2017. 445 s.
 72. H. Ə. Əliyev. Rəqəmli kommutasiya sistemləri. Bakı - 2019. TN əmr №290. Dərslik. 340 s.
 73. H. Ə. Əliyev. Космическая лазерная система связи оптического диапазона. Учебные пособые, АзТУ. Баку 2017, стр. 151.
 74. H. Ə. Əliyev. Bazar iqtisadiyyatı və telekommunikasiya, Naxçıvan şəhəri, 2019. 311 s.
 75. A. B. Qasımov. Teletrafika. I hissə. Dərs vəsaiti. Bakı - 2006. 204 s.