Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası

Əməkdaşlar

 Professor-müəllim heyəti:

1. t.e.d., dos., Həsənov Mehman Hüseyn oğlu – kafedra müdiri

2. t.e.d., prof. Məmmədov Famil Hüseyn oğlu

3. t.e.d., prof. İsmibəyli Elşad Qulam oğlu

4. t.e.d., prof. Rəhimov AğarəhimTofiq oğlu

5. t.e.d., prof. Məmmədov İsa Rəhman oğlu

6. t.e.d, prof. İbrahimov Bayram Qənimət oğlu

7. t.e.d., prof. Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu

8. t.e.d., dos.İslamov İslam Camal oğlu

9. t.e.n., dos. Atayev Eldar Bəxtiyar oğlu

10. t.e.n., dos. Tağıyev Əli Daşdəmir oğlu

11. t.e.n., dos. Məmmədov Əlixan Heydər oğlu

12. t.ü.f.d., dos. Məmmədov İltimas Əhməd oğlu

13. t.e.n., dos. Şükürov Namik Malik oğlu

14. t.e.n., dos. Əliyev Heydər Əbülfəz oğlu

15. t.e.n., dos. Məmmədov Elçin Sabir oğlu

16. f.-r.e.n., dos. Əhmədova Simnarə Raffaq qızı

17. f.r.e.n., b/m. Hünbətəliyev Elmar Zülfüqar oğlu

18. f.ü.f.d., b/müəl. Mövsümov Aqil  Adil oğlu

19. t.ü.f.d.,  b/müəl. Məmmədov Rəhman Salman oğlu

20. f.ü.f.d., b/müəl.   Cahangirov Murad Muxtar oğlu

21. t.ü.f.d.,  b/müəl. Qurbanova Gülnar Həsən qızı 

22. b/müəl. Dəvrişova İradə Namaz qızı

23. b/müəl. Quliyeva Göyərçin İlyas qızı

24. b/müəl. Abdullayev Rəşid Şaban oğlu

25. b/müəl. Sultanova Şadiyə Aqşin qızı

26. b/müəl. Cəfərova Elnarə Mirtağı qızı

27. b/müəl. Məhərrəmzadə Məhiş Rəhman oğlu

28. ass. İsrafilova Qızılgül Azir qızı

      

 Tədris – köməkçi heyəti: 

1. Aslanova Leyla Hafiz qızı – laboratoriya müdiri

2. Bayramova Xəyalə Bayram qızı – laboratoriya müdiri

3. Musayev Rəjdin Qurban oğlu – laboratoriya müdiri

4. tədris ustası. Qocayeva Təranə Aydın qızı

5. b/lab. Şah-Hüseynova Şərqiyyə Ələsgər qızı

6. b/lab. Rzayeva İradə Yusif qızı

7. b/lab. Ağayeva Surə Pənah qızı

8. lab. Məmmədova Dünya Ərəstun qızı

9. lab. Hacıyeva Məlahət Əhməd qızı

10. aparıcı mühəndis - Həsənova Nəzakət Xəlil qızı

11. mühəndis - Abbasova Nigar Seyran  qızı

12. mühəndis - Səfərova Səbinə Cəfər qızı

13. mühəndis - Nəcəfov Baloğlan Kamil oğlu