İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası

Əməkdaşlar
 Professor-müəllim heyəti:

 1. t.e.d., prof. Həsənov Mehman Hüseyn oğlu – kafedra müdiri
 2. t.e.d., prof. Məmmədov Famil Hüseyn oğlu
 3. t.e.d., prof. İsmibəyli Elşad Qulam oğlu
 4. t.e.d., prof. Rəhimov AğarəhimTofiq oğlu
 5. t.e.d., prof. Məmmədov İsa Rəhman oğlu
 6. t.e.d., prof. Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu
 7. t.e.d., dos.İslamov İslam Camal oğlu
 8. t.e.n., dos. Tağıyev Əli Daşdəmir oğlu
 9. t.e.n., dos. Məmmədov Əlixan Heydər oğlu
 10. t.ü.f.d., dos. Məmmədov İltimas Əhməd oğlu
 11. t.e.n., dos. Şükürov Namik Malik oğlu
 12. t.e.n., dos. Əliyev Heydər Əbülfəz oğlu
 13. f.-r.e.n., dos. Əhmədova Simnarə Raffaq qızı
 14. f.r.e.n., b/m. Hünbətəliyev Elmar Zülfüqar oğlu
 15. f.ü.f.d., b/m. Mövsümov Aqil  Adil oğlu
 16. t.ü.f.d.,  b/m. Məmmədov Rəhman Salman oğlu
 17. f.ü.f.d., b/m.   Cahangirov Murad Muxtar oğlu
 18. t.ü.f.d.,  b/m. Qurbanova Gülnar Həsən qızı
 19. b/m. Dəvrişova İradə Namaz qızı
 20. b/m. Quliyeva Göyərçin İlyas qızı
 21. b/m. Abdullayev Rəşid Şaban oğlu
 22. b/m. Sultanova Şadiyə Aqşin qızı
 23. b/m. Cəfərova Elnarə Mirtağı qızı
 24. b/m. Məhərrəmzadə Məhiş Rəhman oğlu
 25. ass. İsrafilova Qızılgül Azir qızı

      

 Tədris – köməkçi heyəti: 

 1. Aslanova Leyla Hafiz qızı – laboratoriya müdiri
 2. Bayramova Xəyalə Bayram qızı – laboratoriya müdiri
 3. Musayev Rəjdin Qurban oğlu – laboratoriya müdiri
 4. tədris ustası. Qocayeva Təranə Aydın qızı
 5. b/lab. Şah-Hüseynova Şərqiyyə Ələsgər qızı
 6. b/lab. Rzayeva İradə Yusif qızı
 7. b/lab. Ağayeva Surə Pənah qızı
 8. lab. Məmmədova Dünya Ərəstun qızı
 9. lab. Hacıyeva Məlahət Əhməd qızı
 10. aparıcı mühəndis - Həsənova Nəzakət Xəlil qızı
 11. mühəndis - Abbasova Nigar Seyran  qızı
 12. mühəndis - Səfərova Səbinə Cəfər qızı
 13. mühəndis - Nəcəfov Baloğlan Kamil oğlu