Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası

Əməkdaşlar

 Professor-müəllim heyəti:

 1. t.e.d., dos., Həsənov Mehman Hüseyn oğlu – kafedra müdiri
 2. t.e.d., prof. Məmmədov Famil Hüseyn oğlu
 3. t.e.d., prof. İsmibəyli Elşad Qulam oğlu
 4. t.e.d., prof. Rəhimov AğarəhimTofiq oğlu
 5. t.e.d., prof. Məmmədov İsa Rəhman oğlu
 6. t.e.d, prof. İbrahimov Bayram Qənimət oğlu
 7. t.e.d., prof. Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu
 8. t.e.d., dos.İslamov İslam Camal oğlu
 9. t.e.n., dos. Atayev Eldar Bəxtiyar oğlu
 10. t.e.n., dos. Tağıyev Əli Daşdəmir oğlu
 11. t.e.n., dos. Məmmədov Əlixan Heydər oğlu
 12. t.ü.f.d., dos. Məmmədov İltimas Əhməd oğlu
 13. t.e.n., dos. Şükürov Namik Malik oğlu
 14. t.e.n., dos. Əliyev Heydər Əbülfəz oğlu
 15. t.e.n., dos. Məmmədov Elçin Sabir oğlu
 16. f.-r.e.n., dos. Əhmədova Simnarə Raffaq qızı
 17. f.r.e.n., b/m. Hünbətəliyev Elmar Zülfüqar oğlu
 18. f.ü.f.d., b/m. Mövsümov Aqil  Adil oğlu
 19. t.ü.f.d.,  b/m. Məmmədov Rəhman Salman oğlu
 20. f.ü.f.d., b/m.   Cahangirov Murad Muxtar oğlu
 21. t.ü.f.d.,  b/m. Qurbanova Gülnar Həsən qızı
 22. b/m. Dəvrişova İradə Namaz qızı
 23. b/m. Quliyeva Göyərçin İlyas qızı
 24. b/m. Abdullayev Rəşid Şaban oğlu
 25. b/m. Sultanova Şadiyə Aqşin qızı
 26. b/m. Cəfərova Elnarə Mirtağı qızı
 27. b/m. Məhərrəmzadə Məhiş Rəhman oğlu
 28. ass. İsrafilova Qızılgül Azir qızı

      

 Tədris – köməkçi heyəti: 

 1. Aslanova Leyla Hafiz qızı – laboratoriya müdiri
 2. Bayramova Xəyalə Bayram qızı – laboratoriya müdiri
 3. Musayev Rəjdin Qurban oğlu – laboratoriya müdiri
 4. tədris ustası. Qocayeva Təranə Aydın qızı
 5. b/lab. Şah-Hüseynova Şərqiyyə Ələsgər qızı
 6. b/lab. Rzayeva İradə Yusif qızı
 7. b/lab. Ağayeva Surə Pənah qızı
 8. lab. Məmmədova Dünya Ərəstun qızı
 9. lab. Hacıyeva Məlahət Əhməd qızı
 10. aparıcı mühəndis - Həsənova Nəzakət Xəlil qızı
 11. mühəndis - Abbasova Nigar Seyran  qızı
 12. mühəndis - Səfərova Səbinə Cəfər qızı
 13. mühəndis - Nəcəfov Baloğlan Kamil oğlu