Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası ?>

Kafedra müdiri
  Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrasının müdiri, professor
  Bayram Qənimət oğlu İbrahimov

  E-poçt: bayram.ibrahimov@aztu.edu.az


 1980-ci ildə Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti - AzTU) Elektrotexnika fakültəsini fərqlənmə ilə bitirib. İnstitutu bitirdikdən sonra üç il təyinatla Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin texniki bölmələrində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

1983-cü ildən AzPİ-nin Elektrik rabitəsi kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 1985-ci ildən assistent, baş müəllim, 1993-2009-cu illərdə həmin kafedranın dosenti, 2009-cu ildən 2023-cü ilədək Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrasının professoru vəzifəsində işləyib. 1996 - 2001-ci illərdə AzTU-nun Elektrotexnika və rabitə fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində calışıb. 2011-2017-ci illədə Radiotexnika və rabitə fakültəsinin dekanı, 2015-2016-cı illərdə Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri kafedrasının müdiri olub.

2023-cü ildən Radioelektronika və aerokosmik sistemlər kafedrasının müdiri və həmin kafedranın professorudur.

6 monoqrafiya, 5 dərslik, 8 dərs vəsaiti, SSRİ, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının 12 ədəd müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Ümumilikdə 610-dan çox elmi əsəri dərc olunub.

Onun AAK-siyahısına daxil olan, Scopus indeksli MDB ölkələrinin elmi, ixtisaslaşmış jurnallarında, həmçinin xarici “Elsever” və “Springer” nəşrlərin impak faktorlu jurnallarında elmi məqalələri çap olunub.

Müxəlif beynəlxalq jurnalların redaksiya və rəyçilər  heyətinin üzvüdür.

Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının (2008, “İnformatika və rabitə” bölməsi), Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının (2010, “Telekommunikasiya” bölməsi) və L.Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının (2014) həqiqi üzvüdür.

2013-cü ildən Az.TU-da fəaliyyət göstərən D 02.031 İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın və seminarın üzvüdür.

Elmi istiqaməti

  • Telekommunikasiyanın nəzəri əsasları,
  • Çoxxidmətli rabitə şəbəkələri,
  • Optik telekommunikasiya texnologiyaları,
  • Radioelektron mübarizə sistemləri və vasitələri.