Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası

Əməkdaşlar

      Professor-müəllim heyəti:

 1. f.r.e.d., prof.,Məhərrəmov Vaqif Əli oğlu - kafedra müdiri
 2. t.e.n., dos. Məmmədov Əhməd Adil oğlu
 3. t.e.n., dos. Binnətov Mehman Fərhad oğlu
 4. t.ü.f.d., dos. İsmayılov Zəfər Ələsgər oğlu
 5. t.e.n., dos. Yusubov Çərkəz Əsgər oğlu
 6. t.ü.f.d., dos. Məmmədov Çingiz Mirzəmməd oğlu
 7. b/m. Mehdiyev Əliqismət Əli oğlu
 8. b/m. Beydullayev Həbibulla Ziyəddin oğlu
 9. b/m. Eminov Təyyar Mahal oğlu
 10. b/m. Ağayev Ağasi Ramiz oğlu
 11. ass. Osmanova Sərvin Ələddin qızı
 12. ass. Rüstəmov Səid Cəbrayıl oğlu

 

     Tədris-köməkçi heyəti:

 1. lab.müd. İmanov Rauf Yusif oğlu
 2. b/lab. Həmidova Aygün Akif qızı
 3. b/lab. Poladova Məcidə Fətulla qızı
 4. b/lab. Babayeva Vüsalə Etibar qızı
 5. b/lab. Əfəndiyeva Sadiqə Paşa qızı
 6. lab. Zeynalova Xatın Babamir qızı