Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası

Məqalələr
Elmi-tədqiqat fəaliyyəti barədə məlumat:

Elmi nəşrlər, elmi xəbərlər, elmi jurnallar və kirabxana:

- Son 3 ildə kafedrada 5 ədəd ixtisas üzrə dərs vəsaiti çap olumuşdur.

- 120 çox elmi məqalələr dərc olunmuşdur, o cümlədən 15 ədəd Scopus, 9 ədəd WoS  qalanları isə ixtisaslaşmış mərkəzi jurnallarda (Q2,Q3,Q4) çap olunmuşdur. 

Azərbaycan Elm Fondu Qrant Layihəsi Müsabiqəsi Əsas Qrant Müsabiqəsi 2024 Fundamental və tətbiqi xarakterli elmi tədqiqat müsabiqəsi AEF-MGC-2024-2-50 layihəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi.