Xüsusi texnika və texnologiya fakültəsinin dekanı
t.e.n, dosent Rzayev Elçin David oğlu
Tel: (+994 12) 538 35 54
E-poçt: [email protected]

Rzayev Elçin David oğlu 2 iyul 1971-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1988-ci ildə Bakı şəhəri 134 saylı orta məktəbi bitirib.

1993-cü ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Maşınqayırma fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək maşınqayırma sahəsi üzrə mühəndis-mexanik ixtisasına yiyələnib.

1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb.

1998-ci ildə “Kəsən hissələri bərk xəlitədən olan ştampların elektrokimyəvi pardaqlama prosesinin optimallaşdırılması” adlı namizədlik dissertasiyasını Maşınqayırma texnologiyası ixtisası üzrə müdafiə edib, 1999-cu ildə texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi və 2008-ci ildə dosent elmi adı alıb.

1993-cü ildən Azərbaycan Texniki Universitetində əmək fəaliyyətinə başlayıb, mühəndis-mexanik, laborant və baş laborant vəzifələrində çalışıb.

1999-cu ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin Metalkəsən dəzgahlar və alətlər kafedrasının assistenti, dosenti və 2016-cı ildən isə Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrasının dosenti vəzifəsinə seçilib.

2004-2005-ci illərdə AzTU-nun Maşınqayırma fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini, 2005-2011-ci illərdə Magistratura şöbəsinin müdiri, 2011-2015-ci illərdə Metalkəsən dəzgahlar və alətlər kafedrasının müdiri, 2016-2019-cu illərdə Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləyib.

13 yanvar 2020-ci il tarixindən Xüsusi texnika və texnologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilib.

45 elmi metodiki işin, o cümlədən, 1 monoqrafiyanın, 1 patentin, 5 metodiki işin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ailəlidir, iki oğlu var.