Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası

Bakalavriat

Kafedrada bakalavr səviyyəsində 1 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.


İxtisas: 050509 – Kompüter elmləri

 

Tədris olunan fənlər:

1. Xətti cəbr

2.    Xətti cəbr və analitik həndəsə

3.    Analitik həndəsə

4.    Tətbiqi riyaziyyat

5.    Riyazi analiz

6.    Riyazi analiz-1

7.    Riyazi analiz-2

8.    Diferensial tənliklər

9.    Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

10. Əməliyyatların tədqiqi

11. Ədədi üsullar-1

12. Ədədi üsullar-2

13. Əməliyyatların tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

14. İFS: Python-la maşın öyrənməsi

15. İPFS-B06:Qeyri xətti məs-in həll üsulları

16.  İPFS-B07: Riyazi statistikanın metodları