İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt kafedrası

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 1 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.


İxtisas: 050509 – Kompüter elmləri

 

Tədris olunan fənlər:

1. Xətti cəbr

2.    Xətti cəbr və analitik həndəsə

3.    Analitik həndəsə

4.    Tətbiqi riyaziyyat

5.    Riyazi analiz

6.    Riyazi analiz-1

7.    Riyazi analiz-2

8.    Diferensial tənliklər

9.    Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

10. Əməliyyatların tədqiqi

11. Ədədi üsullar-1

12. Ədədi üsullar-2

13. Əməliyyatların tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

14. İFS: Python-la maşın öyrənməsi

15. İPFS-B06:Qeyri xətti məs-in həll üsulları

16.  İPFS-B07: Riyazi statistikanın metodları