Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrası

Xarici əlaqələr

Kafedranın hazırladığı mütəxəssislər DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, yəni Almaniyanın Elmi Mübadilə Xidməti) xətti ilə maliyyələşdirilərək təhsil və təcrübə məqsədi ilə Almaniyaya gedir və orada qalaraq, bir sıra şəhərlərdə maşınqayırma sahəsində fəaliyyət göstərirlər.

Xüsusu texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrasının bir sıra əməkdaşları Almaniyanın texniki universitetlərində dəfələrlə elmi staj keçmiş və Almaniyada doktoranturada təhsil alaraq Dr.-Ing. elmi dərəcəsi almışlar.