Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrası

Beynəlxalq
Kafedranın əməkdaşlığı:

Kafedranın hazırladığı mütəxəssislər DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, yəni Almaniyanın Elmi Mübadilə Xidməti) xətti ilə maliyyələşdirilərək təhsil və təcrübə məqsədi ilə Almaniyaya gedib bir sıra şəhərlərdə maşınqayırma sahəsində fəaliyyət göstərirlər.

Xüsusu texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrasının bir sıra əməkdaşları Almaniyanın texniki universitetlərində dəfələrlə elmi staj keçmiş və Almaniyada doktoranturada təhsil alaraq Dr.-Ing. elmi dərəcəsi alıblar.