Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi kafedrası

Xarici əlaqələr

 

Kafedra aşağıdakı təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir.

 

Kafedra Moskva Avtomobil Yolları İnstitutu (TU)

Volqoqrad Dövlət Texniki Universiteti

Krasnoyarsk Texniki Universiteti

Daşkənd Avtomobil Yolları İnstitutunun (TU)

Süleyman Demirel Mexanika Universiteti

İstanbul Teknik Universiteti

Ondokuz Mayıs Universiteti

Konya Teknik Universiteti

Ömer Halis Demir Niğde Universiteti

Aksaray Universiteti

Gazi Universiteti

Приазовский Технический Университет

Киевский Национальный Авиационный Университет

Warsaw University of Technology

State University of infrastructure and technologies

Konya Karatay Universitesi

Universite de Valensiennes