Maşınqayırma və robototexnika Mexanika kafedrası

İxtisas
Mexanika mühəndisliyi

Bu ixtisas geniş profilli ixtisas olub müasir sənayenin və texnikanın bütün sahələrində tətbiq olunan mexaniki qurğuların (maşınlar, avadanlıqlar, cihazlar, aparatlar və s.) layihələndirilməsi, yaradılması, istismarı, idarə olunması, həmçinin menecmenti sahələrini özündə birləşdirir. Mühəndis-mexaniklər eyni zamanda mexaniki sistemlərin və qurğuların elmi əsasının yaradılmasında və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında yaradıcı mütəxəssislər kimi fəaliyyət göstərirlər.