Maşınqayırma və robototexnika Mexanika kafedrası ?>

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 1 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.

 

İxtisas: 050628 – Mexanika mühəndisliyi