İqtisadiyyat və idarəetmə Humanitar fənlər kafedrası

Bakalavriat
Kafedrada bakalavr səviyyəsində  6 fənn üzrə təhsil tədris olunur.

Əcnəbi tələbələrin hazırlıq kursunda isə 2 fənn tədris olunur.

 

Bakalavr səviyyəsində:

   Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

   Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

  Tarix

  Fəlsəfə

  Multikulturalizmə giriş

  Nəqliyyat hüququ

 

Hazırlıq kursunda:

  Azərbaycan dili

  Tarix