İqtisadiyyat və idarəetmə Humanitar fənlər kafedrası

Fənlər
Bakalavriatura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Azərbaycan tarixi

Türk dili - 1

Türk dili – 2

Atatürk prinsipləri və inqilab tarixi

Psixologiya

Əmək qanunvericiliyi

Beynəlxalq ticarət hüququ

Nəqliyyat hüququ

Fəlsəfə (seçmə fənn)

Sosiologiya (seçmə fənn)

Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyası və hüququn əsasları (seçmə fənn)

Məntiq (seçmə fənn)

Etika və estetika (seçmə fənn)

Multikulturalizmə giriş (seçmə fənn)

Politologiya (seçmə fənn)

Əcnəbi vətəndaşların hazırlıq kursunda tədris olunan fənlər:

Azərbaycan dili – 1

Azərbaycan dili – 2

Azərbaycanşünaslıq – 1

Azərbaycanşünaslıq - 2