Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Humanitar fənlər kafedrası

Xarici əlaqələr

Kafedra aşağıdakı təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir:

 

K.İ. Satpayev adına Qazax Milli Texniki Araşdırma Universiteti;

Türkiyənin Amasiya Universiteti;

Ukrayna Texniki Universiteti;

Türkiyənin Bayburt Universiteti;