İqtisadiyyat və idarəetmə Humanitar fənlər kafedrası

Beynəlxalq
Kafedra aşağıdakı təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir:

K.İ. Satpayev adına Qazax Milli Texniki Araşdırma Universiteti

Türkiyənin Amasiya Universiteti

Ukrayna Texniki Universiteti

Türkiyənin Bayburt Universiteti