İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası

Əməkdaşlar
      Professor-müəllim heyəti:

 1. i.f.d., dos. Süleymanov Arzu Sahib oğlu – kafedra müdiri
 2. i.e.d., prof. İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu - məsləhətçi professor
 3. i.e.d., prof. Aslanzadə İlham Alıcı oğlu
 4. i.e.d., prof. Hüseynova Arzu Doğru qızı
 5. i.f.d., dos. Məmmədov Fariz Orucalı oğlu
 6. i.f.d., dos. İsmayılova Aynurə Manaf qızı
 7. i.f.d., dos. Musayeva Fərqanə Qəzənfər qızı
 8. i.e.n., dos. Bağırova Azət Lətif qızı
 9. i.e.n., dos. Quliyev Ramil Hacırıza oğlu
 10. i.e.n., dos. Orucova Mehparə Səttar qızı
 11. i.e.n., dos. Əhmədov Natiq Ələmdar oğlu
 12. i.e.n., dos. Məmmədova Pərvanə Vaqif qızı
 13. i.e.d., dos. Namazova Natəvan Veysəl qızı
 14. i.f.d., dos. Əliyeva Günay Oktay qızı
 15. i.f.d., dos. Bədəlov Cavid Əliyar oğlu
 16. i.f.d., dos. Rzayeva Sevinc Sabir qızı
 17. i.f.d., dos. Tağıyev Xəyaləddin Rəsul oğlu
 18. i.f.d., dos. Rəsulov Kamran Ağaəli oğlu
 19. i.f.d., dos. Mikayılov Fərhad Qamboy oğlu
 20. i.f.d., dos. Ələkbərov Elnur Elman oğlu
 21. i.f.d., dos. Həsənov Pərviz Səməd oğlu
 22. i.f.d., dos. Vəliyev Anar Cümşüd oğlu
 23. i.f.d., dos. Yusifov Elşad Məsim oğlu
 24. i.f.d. Hüseynova Sara Mübariz qızı
 25. i.f.d., dos. Zeynalova Zivər Zeynal qızı
 26. b/m. Əliyeva Xəyalla Həsən qızı
 27. b/m. Musayev Rauf Rəfayil oğlu
 28. b/m. Şıxıyeva Aytən Ənvər-Paşa qızı
 29. b/m. Soltanlı Pərvin Sidqi qızı
 30. b/m. Baxışova Nərgizxanım Namiq qızı
 31. b/m. Amanova Səyyarə Aman qızı
 32. müəllim - Səfərli Arzu Cəmil qızı
 33. ass. Seyfullalı Rüxsarə İlqar qızı
 34. ass. Hüseynov Vüsal Qədir oğlu
 35. ass. Soltanova Havaxanım Bala-ağa qızı
 36. ass. Qədirova Aysel Amik qızı