İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası

Kafedra müdiri