Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Xarici əlaqələr

Kafedra aşağıdakı xarıcı ölkə universitetləri və elmi-tədqiqat institutları ilə elmi əməkdaşlıq edır.

 

Almaniyanın Köln Tətbiqi Elmlər Universiteti və “ROSTOK” Universiteti;

Moskva Dövlət Universiteti (Heterotsiklik birləşmələr laboratoriyası);

İran İslam Respublikası Kəleybərin özəl İslam Universiteti;

Rusiya EA N.D. Zelinski adına Üzvi kimya İnstitutu;

Rusiya EA-nın Sibir şöbəsi, N.N. Vorojsov adına Novosibirski Üzvi kimya İnstitutu;

Bakı Dövlət Universiteti;

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti;

Azərbaycan Tibb Universiteti;

AMEA-nın Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu;

AMEA-nın Akademik Ə. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu;

AMEA-nın Akademik M. Nağıyev adına Qeyri-üzvi və Kataliz İnstitutu;

AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutu;

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu.