Logistika və Nəqliyyat İnstitutu

Logistika və Nəqliyyat İnstitutu

Logistika və Nəqliyyat İnstitutu 2021-ci ilin sentyabr ayından fəaliyyət göstərir.

İnstitutun tərkibinə Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair “2019–2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı” çərçivəsində yaradılmış “Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi Elmi-Tədqiqat Mərkəzi”, ERASMUS  proqramı çərçivəsində yaradılmış CRENG Service Office və “Layihə əsaslı təhsilin təmin edilməsi" üçün yaradılmış mərkəz fəaliyyət göstərir.

Logistika və Nəqliyyat İnstitutunun əsas fəaliyyət istiqaməti logistika və nəqliyyat sahəsində elmi tədqiqatların aparılması, logistika və nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq və yerli layihələrdə iştirak etmək, doktorant, dissertant və magistrantların elmi araşdırmalarını dəstəkləmək, dissertasiya işlərini istehsalatın real problemlərinin həllinə yönəltmək, layihə əsaslı tədrisin təşkilini təmin etmək, sahə üzrə elmi nailiyyətləri və innovativ texnologiyaları təqib etməklə yüksək səviyyəli elmi kadrların hazırlığına kömək etməkdir.