Maşınqayırma və robototexnika

Maşın dizaynı və sənaye texnologiyaları

Maşın dizaynı və sənaye texnologiyaları kafedrası 2023-cü ildə Mexatronika və maşın dizaynı kafedrasının bazasında yaradılıb. 

Mexatronika və maşın dizaynı kafedrası 2021-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU) aparılan struktur islahatları çərçivəsində üç kafedranın bazasında – Maşınların konstruksiya­edilməsi, Maşın və mexanizmlər nəzəriy­yəsi və Mühəndis qrafikası kafedralarının birləşdirilməsi ilə təşkil edilmişdir. Kafedraya Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, professor, t.e.d. İsa Xəlilov rəhbərlik edir.

1950-ci ildə yaradılan Mexanizmlər nəzəriy­yəsi, maşın detalları və yükqaldırıcı-nəqledici mexanizmlər və Tərsimi həndəsə kafedraları Azərbaycan Politexnik İnstitutu (indiki AzTU) ilə yaşıddırlar.

AzTU-nun elmi potensialının böyük bir hissəsi Mexanizmlər nəzəriyyəsi, maşın detal­ları və yükqaldırıcı-nəqledici mexanizmlər kafedrasının yetişdirmələridir. Həmin kafedranın bazasında Yüngül və yeyinti sənayesi maşın­ları, İnşaat yol maşınları (1960), Maşın detal­ları və yükqal­dırıcı-nəqledici maşınlar və Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi” (1970) kafedraları yaradılıb. Müxtəlif illərdə bu kafedralara İsrafil Qarayev, professor, t.e.d. Ayaz Abdullayev, professor, t.e.n. Ayaz Kəngərli, professor, t.e.d. Şəmsəddin Bağırov, professor, t.e.d. Rasim Əlizadə, professor, t.e.d. İsa Xəlilov və professor, t.e.d. Əli Nəcəfov rəhbərlik edib.

1950-ci ildə Tərsimi həndəsə kafedrası təşkil olunub. 1975-ci ildə bu kafedra ilə “Mühəndis rəsmxətti” kafedrası birləşdirilərək Mühəndis qrafikası kafedrası yaradılıb.  Müxtə­lif illərdə bu kafedraya prof. Kamal Məmmədov, dos. Qasım Səlimxanov, dos. Tahir Musayev, prof. Vaqif Mövlazadə, dos. Kamal Musayev, prof. Xalid Xubanov, prof. Mustafa Mustafayev, dos. Saleh Mirzəyev və dos. Əhməd İmanov rəhbərlik ediblər.

Hazırda Maşın dizaynı və sənaye texnologiyaları adı ilə fəaliyyət göstərən kafedra AzTU-nun ən böyük kafedralarından biridir. Kafedrada 4 texnika elmləri doktoru və 15 texnika elmləri namizədi fəaliyyət göstərir. Ölkə Prezidentinin müvafiq fərmanları ilə kafedranın 2 əməkdaşı fəxri adlarla, orden və medallarla təltif olunub. Kafedra əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri Rusiya, ABŞ, Polşa, Almaniya, İngiltərə, İtaliya, Finlandiya, Türkiyə, Çin Xalq Respublikası, Səudiyyə Ərəbistanı və s. kimi xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında nəşr olunub. Kafedranın əməkdaşları tədris və elmi-tədqiqat fəaliyyətlərini uğurla davam etdirirlər.