Energetika və avtomatika Mühəndis fizikası və elektronika kafedrası

E-kitabxana
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan dərslikləri, dərs vəsaitləri, laboratoriya və metodiki işləri:

 1. İsgəndərzadə Z.Ə., H.H.Qasımov, L.V. Məmmədov. Çeviricilər texnikasının əsasları. Bakı, 2006
 2. Əliyev Ö.M., Sadıqov F.M., Əbilov Ç.İ., Yarımkeciriçilərin kimya və texnologiyası praktikumu. 1996.
 3. Əbilov Ç.İ., Həsənova M.Ş. Elektron texnikası materialları və elementləri. Məşğələlərə dair dərs vəsaiti, 2002.
 4. Zarqarova M.İ., Mamedov A.N., Ajdarova D.S., Axmedova (Veliev) Dj.A.,
 5. Əbilov Ç.İ., Neorqaniçeskie vehestva, sintezirovannıe i issledovannıe v Azerbaydjane, Spravoçnik, 2004.
 6. Abilov Ç.İ., Qasanova M.Ş., Razrabotka texnoloqii sozdaniə ustroystv tverdotelğnoy glektroniki na osnove kristallov troynıx telluridov svinüa, indiə i nekotorıx 3-d glementov.
 7. Abilov Ç.İ., Axmedova (Veliev) Dj.A., Fiziko-ximiçeskie osnovı texnoloqii poluçeniə poluprovodnikovıx materialov v sisteme svineü – nekotorıe p, 3d, 4f glementı – tellur i ix glektrofiziçeskie svoystva.
 8. Bədəlov A.Z., Axundov M.R., Bərk cisim fizikası. Mingəçevir. 2003, 110 səh.
 9. Axundov M.R., Əliyeva A.P., Hüseynova.N.T., Allahverdiyeva M.Q., Elektronika fənninə aid laboratoriya işləri. Bakı, 2008
 10. Mamedov A.K., Teoriə tonkoplenoçnıx struktur s orqaniçeskimi sloəmi i glementı i ustroystva mikroglektroniki na ix osnove, Glm.
 11. Mamedov A.K., Metodı analiza i modelirovaniə glektronnıx ustroystv,Uçebnoe posobie, 2009.
 12. Mamedov A.K., Analoqovıe optoglektronnıe ustroystva. Uçebnoe posobie, 2010.
 13. Məmmədov A.Q., Əliyeva A.P., Nağıyev A.Q., “Elektron stabilləşdiriciləri və tənzimləyiciləri” fənni üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstərişlər, Bakı-2010
 14. Məmmədov A.Q., Əliyeva A.P., “Elektron gurğularının analiz və modelləşdirilməsi üsulları” fənni üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstərişlər, Bakı-2010
 15. Cabbarov R.M., İsgəndərzadə Z.Ə., Əbilov Ç.İ., Sadıqova S.H., Elektron texnikası element və məmulatlarının texnologiyası. Bakı, NPM “Təhsil” 2009, 240 səh.
 16. Cabbarov R.M., İsgəndərzadə Z.Ə., Sadıqova S.H., Elektron texnikasınin məmulatları və elementlərinin texnologiyası. Bakı, AzTU, 2005.
 17. Cabbarov R.M., Əbilov Ç.İ., Sadıqova S.H., Elektron cihazları və mikrosxemlərin hazırlanma texnologiyası. Bakı, AzTU, 2006,84 səh.
 18. H.H.Qasımov, A.C.Tağıyeva. Güc elektronikası. I hissə, Bakı, 2005.
 19. Əliyeva A.P. Elektronika və mikroelektronika. Metodiki vəsait, Bakı, 2002.
 20. Alieva A.P. Glektronika i mikroglektronika. Metodiçeskoe ukazanie, Baku, 2002