Energetika və avtomatika Mühəndis fizikası və elektronika kafedrası

Magistratura
Kafedrada magistr səviyyəsində 2 ixtisas (4 ixtisaslaşma) üzrə təhsil tədris olunur.

 

İxtisas: 060648 - Biotibbi texnika mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar

 

İxtisas: 060627 - Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -Elektron cihazlar və qurğular

                          -Sənaye elektronikası

                         - Güc elektronikası