İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Radiotexnika və telekommunikasiya kafedrası

Ixtisaslar
Kafedrada bakalavr səviyyəsində 1 ixtisas üzrə kadr hazırlanır.

050636- Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi (tədris olunan fənlər)

Radiotexnika və Telekommunikasiya mühəndisliyi ixtisası : televiziya, radio, internet, mobil rabitə, aerokosmik sahə, eləcədə sənayenin bütün sahələrində radioelektron avadanlıqlarının layihələndirilməsi,istehsalı və texniki istismarı üzrə mütəxəssis hazırlığını nəzərdə tutur. Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı sayəsində Azərbaycanın informasiya və telekommunikasiya sektoru da inkişaf etməkdədir. Buna baxmayaraq hələ də problemlər ortaya çıxmaqdadır. Bunun səbəbi bu sahənin hələ cavan və tam inkişaf etməmiş olmasıdır.