Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası

Xarici əlaqələr
Kafedra aşağıdakı təhsil müəssisələri ilə elmi əməkdaşlıq edir.

 

  • Moskva Avtomobil-Yol Dövlət Texniki Universitetinin İstilik texnikası və avtotraktor mühərrikləri kafedrası;
  • N.E.Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universitetinin Porşenli mühərriklər kafedrası;
  • Ufa Dövlət Aviasiya Texniki Universitetinin Daxili yanma mühərrikləri kafedrası (Rusiya Federasiyası);
  • N.E.Jukovski adına Xarkov Milli Aerokosmik Universitetinin (Ukrayna) Aviasiya mühərriklərinin konstruksiyası kafedrası;
  • Moskva Dövlət Dəmiryol Nəqliyyatı Universiteti (MİİT);
  • Daşkənd Dövlət Dəmiryol Nəqliyyatı Universiteti (TaşİİT);
  • Rostov Dövlət Dəmiryol Nəqliyyatı Universiteti;
  • Qazaxıstan Telekommunikasiya və Nəqliyyat Akademiyası;
  • Ankana Orta Doğu Universiteti;
  • Gürcüstan Texniki Universiteti.