Nəqliyyat və logistika

Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası

Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası 2021-ci ilin fevral ayında Avtomobil texnikası və Dəmiryol nəqliyyatının istismarı kafedralarının birləşdirilməsi ilə yaradılıb. Avtomobil texnikası kafedrası isə 2015-ci ilin noyabr ayında Daxili yanma mühərrikləri və avtotraktorlar və Avtomobil nəqliyyatı vasitələri kafedralarının bazası əsasında yaradılıb.

Daxili yanma mühərrikləri və avtotraktorlar kafedrası İstilik texnikası və istilik mühərrikləri adı ilə 1962-ci ildə Ümumi istilik texnikası və Avtomobillər kafedralarının bazasında daxili yanma mühərrikləri üzrə milli elmi məktəbin banisi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm və texnika xadimi, texnika elmləri doktoru, professor Niyazi Əbilqasım oğlu Kərimov tərəfindən yaradılıb. 25 ildən artıq müddətdə professor Kərimov N.Ə. həmin kafedraya rəhbərlik edib. 1975-ci ildə bu kafedranın bazasında Daxili yanma mühərrikləri və soyuducu maşınlar kafedrası yaradılıb, 1997-ci ildə isə kafedra Daxili yanma mühərrikləri və avtotraktorlar kafedrası adlandırılıb. Sonrakı illərdə kafedraya prof. R.İ.Mehdiyev, dos. A.Ş.İsmayılov və prof. Z.X.Kərimov rəhbərlik ediblər.

Kafedrada bakalavr səviyyəsi üzrə 7 ixtisas, magistr səviyyəsi üzrə 5 ixtisas (8 ixtisaslaşma), doktorantura səviyyəsində isə 3 istiqamət üzrə mütəxəssis  hazırlanır.